ВІСНИК ХАРКІВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АКАДЕМІЇ ДИЗАЙНУ І МИСТЕЦТВА ВКЛЮЧЕНИЙ ДО КАТЕГОРІЇ «Б» МОН УКРАЇНИ ЯК НАУКОВЕ ФАХОВЕ ВИДАННЯ З МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА

Шановні колеги! З радістю повідомляємо, що рішенням Атестаційної колегії МОН України від 15 квітня 2021 року наше наукове видання «Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв» включено до категорії «Б» Переліку наукових фахових видань МОН України з мистецтвознавства за спеціальностями 022 – дизайн та 023 – образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, дизайн (Наказ МОН № 420 від 15.04.2021).

Перш за все, хочу подякувати усім шановним членам нашої редакційної колегії та наукової ради з різних країн, які підтримали наше видання. Окрема подяка редакторам відділів та анонімним рецензентам, які прискіпливо та суворо віднеслись до своєї академічної праці, що дало якісно новий науковий результат, і цей досвід піде усім на користь. Я щиро вдячний нашої редакції за відповідальне ставлення та ретельність редагування та підготовки двох номерів, що їх за вимогами МОН ми мали надати на розгляд Експертної ради та Атестаційної колегії МОН. Ця подія не відбулась би без розуміння та ініціативи наших шановних авторів статей та рецензій, матеріали яких увійшли до двох останніх номерів журналу (2020, № 3 та 2021, №1) і були покладені в основу нашого спільного успіху. Щиро вітаю усіх нас, а також усю академічну та мистецьку спільноту! Отже ми увійшли до категорії фахових видань, отримали важливий досвід та удосконалили свою академічну культуру і зараз рухаємося далі.

Усю інформацію щодо редакційної колегії, наукової ради та редакції журналу, редакційної політики, етики та вимог до подання та оформлення статей і рецензій разом із оновленим архівом усіх номерів журналу розміщено на окремому сайті журналу: https://visnik.org/ Доступ до сайту та загальну інформацію щодо Вісника ХДАДМ можна отримати безпосередньо і на сайті Академії: https://ksada.org/4public.html

Наступне число журналу буде присвячено 100-річному ювілею ХДАДМ, і ми збираємо для нього відповідні матеріали, які стосуються історії Академії, її мистецьких та наукових здобутків, шкіл, персоналій. Детальна інформація про це розміщена на головній сторінці сайту Академії. Строк подання матеріалів продовжено до 15 червня 2021 року.

Редакція Вісника також приймає статті для наступних номерів журналу, які виходитимуть з періодичністю 2 рази на рік, починаючи з 2022 року. Матеріали для цих і наступних видань (статті, наукові рецензії) можна вже готувати та надсилати до редакції за адресою: editorksada@gmail.com Питання про терміни і технічні деталі підготовки та виходу публікації також можна з'ясовувати за цією ж адресою.

З повагою,
Євген Котляр, професор
головний редактор Вісника ХДАДМ