ДЕННА ТА ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ

До уваги студентів 4-го курсу та 3-го курсу (зі скороченим терміном) СВО «Бакалавр» денної та заочної форм навчання 2019-2020 н.р.
Наказ №121-ОС від 06.04.2020 про особливості організації навчального процесу у зв’язку з карантином та проведення весняної сесії