!

Юлія
КОРНЕЙКО

Помічник ректора
з питань міжнародно-
освітніх проєктів,
кандидат педагогічних
наук, доцент.


МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Міжнародна діяльність Академії спрямована на організацію та розвиток міжнародного співробітництва Академії, міжнародних зв’язків і співпраці в науковій, освітянській та культурній сферах;

У своїй міжнародній діяльності Академія керується Конституцією і законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, Міністерства культури та інформаційної політики України та Міністерства освіти і науки України, Статутом Академії, наказами, а також іншими нормативно-правовими актами з цього питання.

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ МІЖНАРОДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АКАДЕМІЇ:

взаємодія з зарубіжними партнерами, міжнародними організаціями, структурами країн світу та їхніми представництвами в Україні шляхом поглиблення академічної, наукової та культурної співпраці;
супровід процесу укладання угод з міжнародного співробітництва;
вивчення зарубіжного досвіду розвитку освіти й науки, у тому числі реалізації Болонського процесу;
сприяння міжнародній академічній мобільності, проектній та грантовій роботі;
організація та документаційне забезпечення участі викладачів, аспірантів, магістрів та студентів Академії в міжнародних проектах університетів різних країн, які фінансуються міжнародними фондами;
розширення можливостей навчання, стажувань, навчальних практик у закордонних університетах; реалізація комплексу заходів з організації, координації, супроводження, обліку та моніторингу міжнародної співпраці;

E-mail: korneiko78@gmail.com

МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ
ХАРКІВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АКАДЕМІЇ ДИЗАЙНУ І МИСТЕЦТВ

ХДАДМ є повноправним членом міжнародної асоціації ELIA
https://elia-artschools.org/members/?id=70947436

ХДАДМ є повноправним членом міжнародної асоціації CUMULUS
https://cumulusassociation.org/our-community/our-member-institutions/kharkiv-state-academy-of-design-and-arts/

ЗАРУБІЖНІ ПАРТНЕРСЬКІ ЗАКЛАДИ ВИЩОЇ ОСВІТИ

ЛИТВА
Вільнюська академія мистецтв
Напрямки: мистецтво, дизайн, архітектура, теорія та історія мистецтва
www.vda.lt

ІТАЛІЯ
Академія мистецтв і нових технологій, Рим
Обов'язкове знання італійської або англійської мови
Напрямки: графічний дизайн, реклама і мультимедіа; дизайн інтер'єрів, предметний дизайн; комунікація та методологія дизайну
www.accademiadellearti.it

ПОЛЬЩА
Академія образотворчого мистецтва у Гданську
Напрямки: архітектура і дизайн, графіка, живопис, скульптура
https://asp.gda.pl/

Академія образотворчого мистецтва імені Яна Матейка у Кракові
Напрямки: дизайн інтер'єру, графіка, консервація та реставрвція творів мистецтва, живопис, кафедра промислових форм, скульптура
www.asp.krakow.pl

Академія мистецтв у Варшаві
Напрямки: дизайн інтер'єру, графіка, консервація та реставрвція творів мистецтва, живопис, сценографія, скульптура, медіамистецтва, дизайн, менеджмент, історія та теорія мистецтва
www://asp.waw.pl

Інститут візуального мистецтва Університету ім. Яна Кохановського в Кельцах
Напрямки: образотворче мистецтво, дизайн
www.ws.ujk.edu.pl

Академія мистецтв ім. Владислава Стшемінського в Лодзі
Напрямки: анімація, фотографія та мультимедіа, графіка, живопис, скульптура, дизайн інтер'єру, ювелірна справа, графічний дизайн, дизайн одягу, тканина та інтер'єр, дизайн, тканина та одяг
www.asp.lodz.pl

Університет мистецтв ім. Магдалени Абакановіч в Познані
Напрямки: анімація та інтермедіа, архітектура та дизайн, дизайн інтер'єру та сценографія, художня освіта та кураторство, графіка та візуальна комунікація, фотографія, живопис, скульптура.
www.uap.edu.pl

Сілезький Університет в Катовіцах
Напрямки: графічний дизайн, художня графіка, декоративне та образотворче мистецтво (комплексно), дизайн ігор та віртуального простору

https://us.edu.pl/wydzial/wsne/

Академія мистецтв ім. Євгеніуша Гепперта у Вроцлаві
Напрямки: факультет архітектури, дизайну та сценографії інтер'єру, факультет графіки та медіамистецтва, факультет кераміки та скла, факультет живопису, факультет скульптури та мистецтва медіації.
www.asp.wroc.pl

ШВЕЦІЯ
Університет мистецтв, ремесла та дизайну Констфак
Обов'язкове знання англійської мови
Напрямки: textile, jewelry/corpus, glass&ceramics.
https://www.konstfack.se/en/

ЧЕХІЯ
Університет Томаса Бата у Зліні
Напрямки: мультимедійна комунікація, гуманітарні дослідження
https://www.utb.cz

Академія образотворчого мистецтва у Празі
Обов'язкове знання чеської або англійської мови
Напрямки: painting, sculpture, drawing, graphics, intermedia, new media, restauration of painting and sculpture and a studio of architecture
www.avu.cz

СЛОВАЧЧИНА
Академія мистецтв у Братиславі
Напрямки: Діджитал мистецтво, Малюнок, Декоративно-прикладне мистецтво (скло, кераміка, метал+ювелірні вироби), Текстиль, Скульптура, Об'єкт, Інсталяція, Консервація та реставрація, Інтермедіа, Друкована справа та інші медіа, Фотографія та нові медіа, Дизайн, Візуальні комунікації, Теорія та історія мистецтва, Живопис, Архітектура.
www.vsvu.sk

ЛАТВІЯ
Академія мистецтв, Рига
Напрямки: графічний дизайн, промисловий дизайн, дизайн інтер’єру, дизайн одягу, мистецтво, реставрація ,кураторство, графіка, скульптура
https://www.lma.lv/en

ЗВО-партнери за програмою «ЕРАЗМУС+»
Академія образотворчого мистецтва у Варшаві (Польща)
Академія мистецтв у Щеціні (Польща)
Академія образотворчого мистецтва у Гданську (Польща)
Академія мистецтв ім. Владислава Стшемінського в Лодзі (Польща)
Академія образотворчого мистецтва імені Яна Матейка у Кракові (Польща)
Університет імені Яна Кохановського в Кельце (Польща)
Вільнюська Академія мистецтв (Литва)
Академія мистецтв і дизайну в Братиславі (Словаччина)
Естонська Академія мистецтв у Таллінні (Естонія)
Університет прикладних мистецтв, Савонія (Фінляндія)
Університет Томааша Бата у Зліні (Чехія)

СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ

ПЕРЕГЛЯНУТИ ГРУПУ FACEBOOK


АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ

Що таке академічна мобільність?

Основними видами академічної мобільності є:
ступенева мобільність — навчання у вищому навчальному закладі, відмінному від постійного місця навчання Учасника, з метою здобуття ступеня вищої освіти, що підтверджується документом (документами) про вищу освіту або про здобуття ступеня вищої освіти від двох або більше вищих навчальних закладів одночасно;
кредитна мобільність — навчання у вищому навчальному закладі, відмінному від постійного місця навчання Учасника, з метою здобуття кредитів Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи та/ або відповідних компетентностей, результатів навчання (без здобуття кредитів Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи), що будуть визнані в Академії.

Формами академічної мобільності для осіб, що здобувають освітні ступені бакалавра, магістра та освітньо-науковий ступінь доктора філософії в ХДАДМ, є:
● навчання за програмами академічної мобільності;
● мовне стажування;
● наукове стажування;
● практика;
● літні та інші школи.

Порядок організації програм академічної мобільності для учасників освітнього процесу ХДАДМ на території України чи поза її межами та учасників освітнього процесу вітчизняних/іноземних ЗВО-партнерів в ХДАДМ встановлює «Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу Харківської державної академії дизайну і мистецтв».
Обмін студентами в рамках двостороннього співробітництва передбачає право на академічну мобільність студентів і може бути реалізоване на підставі міжнародних Угод про співпрацю, двосторонніх Угод із ЗВО-партнерами, міжнародних проєктів і програм.

ПРОГРАМА ОБМІНУ СТУДЕНТАМИ

Зі списком ЗВО-партнерів можна ознайомитися тут https://docs.google.com/document/d/1TTrVfXLcVfZQT3TLunzTC5eZypu_TaMr/edit?usp=sharing&ouid=102752734038908001862&rtpof=true&sd=true.

КООРДИНАТОРИ АКАДЕМІЧНОЇ МОБІЛЬНОСТІ НА ФАКУЛЬТЕТАХ:

Факультет Образотворчого мистецтва
Силка Євгенія Олександрівна
Викладач каф. Монументального мистецтва, аспірант
email: Art.pogrebnyak@gmail.com
+380668779291 (Telegram, WhatsApp)

Факультет Дизайну
Олендарьова Вікторія Вікторівна
+ 38(097) 276 44 84

Факультет Дизайну середовища
Калашник Оксана Вікторівна
Кандидат філологічних наук, старший викладач
email: oksana.kalashnyk@ksada.org
+380668235219 Telegram, WhatsApp)

Факультет Аудіовізуального мистецтва та заочного навчання
Бондаренко Юлія Валеріївна
Викладач каф. Аудіовізуального мистецтва
email: ylifran77@gmail.com
+380674792931 (WhatsApp)

img-01
Оголошено конкурс на участь у Програмі ЄС Еразмус+ для науково-педагогічних працівників


img-01
Академічна мобільність студентів ХДАДМ за програмою ЕРАЗМУС+ на осінній семестр


img-01
2023 Gene Zwozdesky Artist in Residence Programimg-01
АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ ERASMUS+