!

Юлія
КОРНЕЙКО

Помічник ректора
з питань міжнародно-
освітніх проєктів,
кандидат педагогічних
наук, доцент.


МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Міжнародна діяльність Академії спрямована на організацію та розвиток міжнародного співробітництва Академії, міжнародних зв’язків і співпраці в науковій, освітянській та культурній сферах;

У своїй міжнародній діяльності Академія керується Конституцією і законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, Міністерства культури та інформаційної політики України та Міністерства освіти і науки України, Статутом Академії, наказами, а також іншими нормативно-правовими актами з цього питання.

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ МІЖНАРОДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АКАДЕМІЇ:

взаємодія з зарубіжними партнерами, міжнародними організаціями, структурами країн світу та їхніми представництвами в Україні шляхом поглиблення академічної, наукової та культурної співпраці;
супровід процесу укладання угод з міжнародного співробітництва;
вивчення зарубіжного досвіду розвитку освіти й науки, у тому числі реалізації Болонського процесу;
сприяння міжнародній академічній мобільності, проектній та грантовій роботі;
організація та документаційне забезпечення участі викладачів, аспірантів, магістрів та студентів Академії в міжнародних проектах університетів різних країн, які фінансуються міжнародними фондами;
розширення можливостей навчання, стажувань, навчальних практик у закордонних університетах; реалізація комплексу заходів з організації, координації, супроводження, обліку та моніторингу міжнародної співпраці;

E-mail: korneiko78@gmail.com

СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ

ПЕРЕГЛЯНУТИ ГРУПУ FACEBOOK


АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ

Що таке академічна мобільність?

Основними видами академічної мобільності є:
ступенева мобільність — навчання у вищому навчальному закладі, відмінному від постійного місця навчання Учасника, з метою здобуття ступеня вищої освіти, що підтверджується документом (документами) про вищу освіту або про здобуття ступеня вищої освіти від двох або більше вищих навчальних закладів одночасно;
кредитна мобільність — навчання у вищому навчальному закладі, відмінному від постійного місця навчання Учасника, з метою здобуття кредитів Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи та/ або відповідних компетентностей, результатів навчання (без здобуття кредитів Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи), що будуть визнані в Академії.

Формами академічної мобільності для осіб, що здобувають освітні ступені бакалавра, магістра та освітньо-науковий ступінь доктора філософії в ХДАДМ, є:
● навчання за програмами академічної мобільності;
● мовне стажування;
● наукове стажування;
● практика;
● літні та інші школи.

Порядок організації програм академічної мобільності для учасників освітнього процесу ХДАДМ на території України чи поза її межами та учасників освітнього процесу вітчизняних/іноземних ЗВО-партнерів в ХДАДМ встановлює «Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу Харківської державної академії дизайну і мистецтв».
Обмін студентами в рамках двостороннього співробітництва передбачає право на академічну мобільність студентів і може бути реалізоване на підставі міжнародних Угод про співпрацю, двосторонніх Угод із ЗВО-партнерами, міжнародних проєктів і програм.

ПРОГРАМА ОБМІНУ СТУДЕНТАМИ

Зі списком ЗВО-партнерів можна ознайомитися тут https://docs.google.com/document/d/1TTrVfXLcVfZQT3TLunzTC5eZypu_TaMr/edit?usp=sharing&ouid=102752734038908001862&rtpof=true&sd=true.

КООРДИНАТОРИ АКАДЕМІЧНОЇ МОБІЛЬНОСТІ НА ФАКУЛЬТЕТАХ:

Факультет Образотворчого мистецтва
Силка Євгенія Олександрівна
Викладач каф. Монументального мистецтва, аспірант
email: Art.pogrebnyak@gmail.com
+380668779291 (Telegram, WhatsApp)

Факультет Дизайну
Маслак Вікторія Ігорівна
Аспірант, викладач
email: viktoria.maslak96@gmail.com
+380669662765 ( Telegram )
+905353467147 ( WhatsApp )

Факультет Дизайну середовища
Глушич Валентина Володимирівна
Кандидат педагогічних наук, доцент
email: valentinaglushych@gmail.com
+380976783992 (Telegram, WhatsApp)

Факультет Аудіовізуального мистецтва та заочного навчання
Бондаренко Юлія Валеріївна
Викладач каф. Аудіовізуального мистецтва
email: ylifran77@gmail.com
+380674792931 (WhatsApp)

НАЦІОНАЛЬНА СТИПЕНДІАЛЬНА ПРОГРАМА СЛОВАЧЧИНИ

img-01