РОЗЛАД ВСТУПНИХ ІСПИТІВ ДО АСПІРАНТУРИ ХДАДМ У 2021 РОЦІ (.pdf)
 Вступ до аспірантури у 2022 році здійснюється на конкурсній основі відповідно до Умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році, затверджених наказами Міністерства освіти і науки України від 15.10.2020 №1274 (зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09 грудня 2020 року за № 1225/35508), а також затверджено Вченою радою Харківської державної академії дизайну і мистецтв (протокол засідання № 5 від 27 листопада 2020 р.,що введено в дію наказом № 41-ОП від 27 листопада 2020 р.), Правил прийому для здобуття вищої освіти у аспірантурі з підготовки фахівців ступеня доктора філософії в ХДАДМ у 2021 році (затверджених Вченою радою Харківської державної академії дизайну і мистецтв (протокол засідання № 5 від 27 листопада 2020 р., що введено в дію наказом № 41-ОП від 27 листопада 2020 р.).

Термін навчання в аспірантурі чотири роки.

Підготовка в аспірантурі передбачає виконання особою відповідної освітньо-наукової програми за певною спеціальністю та проведення власного наукового дослідження. Невід’ємною складовою освітньо-наукової програми аспірантури є підготовка та публікація наукових статей.
Підготовка в аспірантурі завершується захистом наукових досягнень аспіранта у спеціалізованій вченій раді.

Прийом документів до аспірантури ХДАДМ відбудеться з 01 по 14 липня 2022 р.

Вступні іспити проходитимуть у період з 1 по 11 вересня 2022 р.


Зарахування на бюджетну форму навчання - до 15 вересня 2022 р.

Для вступу до аспірантури подаються наступні документи::
- копія документа, що засвідчує особу;
- для чоловіків копія приписного свідоцтва або військовий квиток;
- копії дипломів бакалавра та магістра із додатками;
- особовий листок з обліку кадрів;
- реферат наближений до теми майбутнього дослідження (20-25 сторінок) або ксерокопії наукових публікацій.
До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які мають вищу освіту й кваліфікацію спеціаліста або магістра.
Рішення про допуск до складання вступних іспитів до аспірантури виноситься приймальною комісією за результатами наявності всіх необхідних документів.
Вступники до аспірантури складають наступні вступні іспити:
- зі спеціальності;
- іноземної мови;
- філософії.

Станом на 01.01.2021 в аспірантурі ХДАДМ навчається 50 осіб.


ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО АСПІРАНТУРИ ХДАДМ У 2022 РОЦІ (.pdf)


Програми фахового вступного випробування 2022:

ІСТОРІЯ І ТЕОРІЯ ДИЗАЙНУ (.pdf)
ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА, ДЕКОРАТИВНОГО МИСТЕЦТВА І РЕСТАВРАЦІЇ (.pdf)
ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА, ДЕКОРАТИВНОГО МИСТЕЦТВА І РЕСТАВРАЦІЇ (.pdf) для іноземних студентів
ФІЛОСОФІЯ (.pdf)
ІНОЗЕМНА МОВА (англійська, українська) (.pdf) для іноземних студентів
ІНОЗЕМНА МОВА (.pdf)


Вартість підготовки аспіранта очної форми у 2021/2022 навч. році становить:

- ОНП Дизайн – 32489 гр.;
- ОНП Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація – 32317 гр.;
- для вступників-іноземців у гривневому еквіваленті 4800$.