РЕЗУЛЬТАТИ ВСТУПНИХ ІСПИТІВ ДО МАГІСТРАТУРИ (.pdf)


Пам’ятка для вступників до аспірантури

Шановні вступники!
В цей нелегкий для нашої Батьківщини час, Харківська державна академія дизайну та мистецтв, робить усе, для підтримки розвитку нашої української науки.
Цього року подача документів та проведення вступних іспитів буде проводитися виключно on-line. Ми розуміємо, що війна розкидала нас по усьому світові, але ж це не завадить нам йти до своєї мети. Тому, надсилати документи для подачи до аспірантури, Вам слід на нашу адресу:
asp_ksada@ukr.net
Вам слід надіслати на нашу адресу слідуючи документи:
1. Заяву з особистим підписом (можна написати власноруч, а потім сфотографувати, або вставити у наданий файл свій підпис).
2. Реферат.
3. Лист обліку кадрів зі вставленою туди фотокарткою.
4. Список опублікованих наукових праць (або власних виставок та творчих альбомів).
5. Копії: паспорта, картки платника податків, диплому про вищу освіту.

За всіма питаннями звертатися за телефоном: +38 096 352-03-72
З повагою та вірою у перемогу,
Завідувачка відділом аспірантури ХДАДМ
Олена КОВАЛЬ

Особовий листок з обліку кадрів (.pdf)

ВИМОГИ ДО РЕФЕРАТУ З ФАХОВОЇ СПЕЦІАЛЬНОСТІ ВСТУПНИКА ДО АСПІРАНТУРИ (.pdf)

ЗАЯВА НА ВСТУП ДО АСПІРАНТУРИ (.pdf) Вступ до аспірантури у 2022 році здійснюється на конкурсній основі відповідно до Умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році, затверджених наказами Міністерства освіти і науки України від 15.10.2020 №1274 (зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09 грудня 2020 року за № 1225/35508), а також затверджено Вченою радою Харківської державної академії дизайну і мистецтв (протокол засідання № 5 від 27 листопада 2020 р.,що введено в дію наказом № 41-ОП від 27 листопада 2020 р.), Правил прийому для здобуття вищої освіти у аспірантурі з підготовки фахівців ступеня доктора філософії в ХДАДМ у 2021 році (затверджених Вченою радою Харківської державної академії дизайну і мистецтв (протокол засідання № 5 від 27 листопада 2020 р., що введено в дію наказом № 41-ОП від 27 листопада 2020 р.).

Термін навчання в аспірантурі чотири роки.

Підготовка в аспірантурі передбачає виконання особою відповідної освітньо-наукової програми за певною спеціальністю та проведення власного наукового дослідження. Невід’ємною складовою освітньо-наукової програми аспірантури є підготовка та публікація наукових статей.
Підготовка в аспірантурі завершується захистом наукових досягнень аспіранта у спеціалізованій вченій раді.

Прийом документів до аспірантури ХДАДМ відбудеться з 01 по 23 липня 2022 р.

Вступні іспити проходитимуть у період з 1 по 11 вересня 2022 р.


Зарахування на бюджетну форму навчання - до 15 вересня 2022 р.

Для вступу до аспірантури подаються наступні документи::
- копія документа, що засвідчує особу;
- для чоловіків копія приписного свідоцтва або військовий квиток;
- копії дипломів бакалавра та магістра із додатками;
- особовий листок з обліку кадрів;
- реферат наближений до теми майбутнього дослідження (20-25 сторінок) або ксерокопії наукових публікацій.
До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які мають вищу освіту й кваліфікацію спеціаліста або магістра.
Рішення про допуск до складання вступних іспитів до аспірантури виноситься приймальною комісією за результатами наявності всіх необхідних документів.
Вступники до аспірантури складають наступні вступні іспити:
- зі спеціальності;
- іноземної мови;
- філософії.

Станом на 01.01.2021 в аспірантурі ХДАДМ навчається 50 осіб.


ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО АСПІРАНТУРИ ХДАДМ У 2022 РОЦІ (.pdf)


Програми фахового вступного випробування 2022:

ІСТОРІЯ І ТЕОРІЯ ДИЗАЙНУ (.pdf)
ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА, ДЕКОРАТИВНОГО МИСТЕЦТВА І РЕСТАВРАЦІЇ (.pdf)
ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА, ДЕКОРАТИВНОГО МИСТЕЦТВА І РЕСТАВРАЦІЇ (.pdf) для іноземних студентів
ФІЛОСОФІЯ (.pdf)
ІНОЗЕМНА МОВА (англійська, українська) (.pdf) для іноземних студентів
ІНОЗЕМНА МОВА (.pdf)


Вартість підготовки аспіранта очної форми у 2021/2022 навч. році становить:

- ОНП Дизайн – 32489 гр.;
- ОНП Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація – 32317 гр.;
- для вступників-іноземців у гривневому еквіваленті 4800$.