РОЗКЛАД ТВОРЧИХ КОНКУРСІВ ТА ФАХОВИХ ВИПРОБУВАНЬ

Розклад фахових вступних іспитів за освітнім ступенем «БАКАЛАВР» у 2022 році (денна та заочна форма навчання)(.pdf)

Розклад фахових вступних випробувань на освітній ступень "МАГІСТР" у 2022 році (денна та заочна форма навчання)ПРОГРАММА ТВОРЧИХ КОНКУРСІВ ТА ФАХОВИХ ВИПРОБУВАНЬ

БАКАЛАВР

Програма творчого конкурсу для здобуття першого ступеня вищої освіти (бакалавр) зі спеціальності 023 Образотворче мистецтво декоративне мистецтво, реставрація» галузі знань 02 Культура і мистецтво освітньо-професійна програма «Живопис» (денна та заочна форми навчання)(.pdf)

ПРОГРАМА творчого конкурсу для вступу на перший ступінь вищої освіти (бакалавр) зі спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» галузі знань 02 Культура і мистецтво освітньо-професійна програма «Графіка» (денна та заочна форми навчання) (.pdf)

ПРОГРАМА творчого конкурсу для вступу на перший ступінь вищої освіти (бакалавр) зі спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» галузі знань 02 Культура і мистецтво освітньо-професійна програма «Станкова та монументальна скульптура» (денна форма навчання)(.pdf)

ПРОГРАМА творчого конкурсу для вступу на перший ступінь вищої освіти (бакалавр) зі спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» галузі знань 02 Культура і мистецтво освітньо-професійна програма «Стріт-арт і монументальне мистецтво» (денна форма навчання) (.pdf)

ПРОГРАМА ТВОРЧОГО КОНКУРСУ для вступу на перший ступінь вищої освіти (бакалавр) за спеціальністю 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» галузь знань 02 «Культура і мистецтво» освітньо-професійна програма «Мистецтвознавство» (денна та заочна форми навчання)(.pdf)

ПРОГРАМА творчого конкурсу для вступу на перший ступінь вищої освіти (бакалавр) зі спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» галузі знань 02 Культура і мистецтво освітньо-професійна програма «Реставрація та експертиза творів мистецтва» (денна форма навчання)(.pdf)

ПРОГРАМА творчого конкурсу для здобуття першого ступеня вищої освіти (бакалавр) зі спеціальності 022 Дизайн галузі знань 02 Культура і мистецтво освітньо-професійна програма: «Дизайн 3Д об'єктів» (денна та заочна форми навчання) (.pdf)

Программа творчого конкурсу для здобуття першого ступеня вищої освіти (бакалавр) зі спеціальності 022 Дизайн галузі знань 02 Культура і мистецтво освітньо-професійна програма «Графічний дизайн» (денна та заочна форми навчання)(.pdf)

ПРОГРАМА творчого конкурсу для вступу на перший ступінь вищої освіти (бакалавр) на спеціальність 022 «Дизайн» освітньо-професійна програма «Мультимедійний дизайн» (денна та заочна форма навчання)(.pdf)

ПРОГРАМА творчого конкурсу для здобуття першого ступеня вищої освіти (бакалавр) зі спеціальності 022 Дизайн галузі знань 02 Культура і мистецтво освітньо-професійна програма «Дизайн середовища» (денна та заочна форми навчання) (.pdf)

ПРОГРАМА творчого конкурсу для здобуття першого ступеня вищої освіти (бакалавр) зі спеціальності 191 Архітектура та містобудування галузі знань 19 Архітектура та будівництво освітньо-професійна програма: «Архітектурно-ландшафтне середовище» (форма навчання – денна)

ПРОГРАМА творчого конкурсу для здобуття першого ступеня вищої освіти (бакалавр) зі спеціальності 022 Дизайн галузі знань 02 Культура і мистецтво освітньо-професійна програма: «Дизайн одягу (взуття)» (денна та заочна форми навчання) (.pdf)

ПРОГРАМА творчого конкурсу для вступу на перший ступінь вищої освіти (бакалавр) зі спеціальності 021 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво галузі знань 02 Культура і мистецтво освітньо-професійна програма «Реклама та відеоарт» (денна форма навчання)(.pdf)

ПРОГРАМА творчого конкурсу для для вступу на навчання за освітнім ступенем "бакалавр" спеціальності 021 « Аудіовізуальне мистецтво та виробництво» галузі знань 02 Культура і мистецтво освітня програма «Продюсування та арт кураторство» Денна форма навчання (.pdf)

ПРОГРАМА творчого конкурсу для вступу на навчання за освітнім ступенем бакалавр спеціальності 021 « Аудіовізуальне мистецтво та виробництво» галузі знань 02 Культура і мистецтво освітня програма «Івент режисура» Денна форма навчання(.pdf)

ПРОГРАМА творчого конкурсу для для здобуття першого ступеня вищої освіти (бакалавр) зі спеціальності 021 «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво» галузі знань 02 Культура і мистецтво освітньо-професійна програма «Фотомистецтво та візуальні практики» (денна форми навчання) (.pdf)


МАГІСТР

ПРОГРАМА ФАХОВИХ ВИПРОБУВАНЬ для здобуття другого ступеня вищої освіти (магістр) зі спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» галузі знань 02 Культура і мистецтво освітньо-професійна програма: «Станковий живопис» (денна та заочна форми навчання)(.pdf)

ПРОГРАМА ФАХОВИХ ВИПРОБУВАНЬ для здобуття другого ступеня вищої освіти (магістр) зі спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» галузі знань 02 Культура і мистецтво освітньо-професійна програма: «Графічні практики» (денна форма навчання) (.pdf)

ПРОГРАМА ФАХОВИХ ВИПРОБУВАНЬ для здобуття другого ступеня вищої освіти (магістр) зі спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» галузі знань 02 Культура і мистецтво освітньо-професійна програма: «Сучасні візуальні практики» (денна форма навчання) (.pdf)

ПРОГРАМА ФАХОВИХ ВИПРОБУВАНЬ для здобуття другого ступеня вищої освіти (магістр) зі спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» галузі знань 02 Культура і мистецтво освітньо-професійна програма: «Мистецтвознавство» (денна та заочна форми навчання) (.pdf)

ПРОГРАМА ФАХОВИХ ВИПРОБУВАНЬ для здобуття другого ступеня вищої освіти (магістр) зі спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» галузі знань 02 Культура і мистецтво освітньо-професійна програма: «Творчий рисунок» (денна та заочна форми навчання) (.pdf)

ПРОГРАМА ФАХОВИХ ВИПРОБУВАНЬ для здобуття другого ступеня вищої освіти (магістр) зі спеціальності 022 Дизайн галузі знань 02 Культура і мистецтво освітньо-професійна програма: «Інноваційний дизайн» (денна форма навчання) (.pdf)

ПРОГРАМА ФАХОВИХ ВИПРОБУВАНЬ для здобуття другого ступеня вищої освіти (магістр) зі спеціальності 022 Дизайн галузі знань 02 Культура і мистецтво освітньо-професійна програма: «Дизайн візуальних комунікацій» (денна форма навчання)(.pdf)

ПРОГРАМА ФАХОВОГО ІСПИТУ для здобуття другого ступеня вищої освіти (Магістр) зі спеціальності 022 Дизайн галузі знань 02 Культура і мистецтво освітньо-професійна програма «Концептуальний дизайн» (денна та заочна форми навчання) (.pdf)

ПРОГРАМА ФАХОВИХ ВИПРОБУВАНЬ для здобуття другого ступеня вищої освіти (магістр) зі спеціальності 022 Дизайн галузі знань 02 Культура і мистецтво освітньо-професійна програма: «Дизайн архітектурно-ландшафтного середовища» (денна та заочна форми навчання)(.pdf)

ПРОГРАМА ФАХОВИХ ВИПРОБУВАНЬ для здобуття другого ступеня вищої освіти (магістр) зі спеціальності 022 «Дизайн» галузі знань 02 Культура і мистецтво освітньо-професійна програма: «Арттерапія і комунікативні практики» (денна та заочна форма навчання)(.pdf)

Програма вступного випробування з «Іноземної мови (за професійним спрямуванням)» для вступників за другим ступенем вищої освіти «Магістр» на основі першого ступеня вищої освіти «Бакалавр» (усі освітньо-професійні програми, денна та заочна форми навчання).

ПРОГРАМА ФАХОВИХ ВИПРОБУВАНЬ для здобуття другого ступеня вищої освіти (магістр) зі спеціальності 021 « Аудіовізуальне мистецтво та виробництво» галузі знань 02 Культура і мистецтво освітньо-професійна програма: «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво» (Денна форма навчання)(.pdf)