РОЗКЛАД І ПРОГРАМИ ТВОРЧИХ КОНКУРСІВ ТА ФАХОВИХ ВИПРОБУВАНЬ


ПРОГРАМИ ТВОРЧИХ КОНКУРСІВ 2024

БАКАЛАВР

ПРОГРАМА ТВОРЧОГО КОНКУРСУ для здобуття першого ступеня вищої освіти (бакалавр) за спеціальністю 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» галузі знань 02 Культура і мистецтво освітньо-професійна програма: «Графіка» (денна форма навчання) (.pdf)

ПРОГРАМА ТВОРЧОГО КОНКУРСУ для здобуття першого ступеня вищої освіти (бакалавр) зі спеціальності 022 Дизайн галузі знань 02 Культура і мистецтво освітньо-професійна програма: «Станкова і монументальна скульптура» (денна форма навчання)(.pdf)

ПРОГРАМА ТВОРЧОГО КОНКУРСУ для здобуття першого ступеня вищої освіти (бакалавр) за спеціальністю 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація галузь знань 02 Культура і мистецтво освітньо-професійна програма: «Мистецтвознавство» (денна форма навчання)(.pdf)

ПРОГРАМА ТВОРЧОГО КОНКУРСУ для здобуття першого ступеня вищої освіти (бакалавр) за спеціальністю 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація галузь знань 02 Культура і мистецтво освітньо-професійна програма: «Стріт-арт і монументальне мистецтво» (денна форма навчання)(.pdf)

ПРОГРАМА ТВОРЧОГО КОНКУРСУ для здобуття першого ступеня вищої освіти (бакалавр) за спеціальністю 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація галузь знань 02 Культура і мистецтво освітньо-професійна програма: «Реставрація та експертиза творів мистецтва» (денна форма навчання)(.pdf)

ПРОГРАМА ТВОРЧОГО КОНКУРСУ для здобуття першого ступеня вищої освіти (бакалавр) зі спеціальності 022 Дизайн галузі знань 02 Культура і мистецтво освітньо-професійна програма: «Індастріал дизайн» (денна та заочна форми навчання)(.pdf)

ПРОГРАМА ТВОРЧОГО КОНКУРСУ для здобуття першого ступеня вищої освіти (бакалавр) зі спеціальності 022 Дизайн галузі знань 02 Культура і мистецтво освітньо-професійна програма: «Графічний дизайн» (денна та заочна форми навчання) (.pdf)

ПРОГРАМА ТВОРЧОГО КОНКУРСУ для здобуття першого ступеня вищої освіти (бакалавр) зі спеціальності 022 Дизайн галузі знань 02 Культура і мистецтво освітньо-професійна програма: «Мультимедійний дизайн» (форма навчання – денна) (.pdf)

ПРОГРАМА ТВОРЧОГО КОНКУРСУ для здобуття першого ступеня вищої освіти (бакалавр) зі спеціальності 022 Дизайн галузі знань 02 Культура і мистецтво освітньо-професійна програма: «Дизайн середовища» (денна та заочна форми навчання)(.pdf)

ПРОГРАМА ТВОРЧОГО КОНКУРСУ для здобуття першого ступеня вищої освіти (бакалавр) зі спеціальності 022 Дизайн галузі знань 02 Культура і мистецтво освітньо-професійна програма: «Дизайн одягу (взуття)» (денна та заочна форми навчання) (.pdf)

ПРОГРАМА ТВОРЧОГО КОНКУРСУ для здобуття першого ступеня вищої освіти (бакалавр) зі спеціальності 021 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво галузі знань 02 Культура і мистецтво освітньо-професійна програма: «Продюсування та арт кураторство» (денна форма навчання) (.pdf)

ПРОГРАМА ТВОРЧОГО КОНКУРСУ для здобуття першого ступеня вищої освіти (бакалавр) зі спеціальності 021 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво галузі знань 02 Культура і мистецтво освітньо-професійна програма: «Реклама та відеоарт» (денна форма навчання) (.pdf)

ПРОГРАМА ТВОРЧОГО КОНКУРСУ для здобуття першого ступеня вищої освіти (бакалавр) зі спеціальності 021 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво галузі знань 02 Культура і мистецтво освітньо-професійна програма: «Івент режисура» (денна форма навчання) (.pdf)

ПРОГРАМА ТВОРЧОГО КОНКУРСУ для здобуття першого ступеня вищої освіти (бакалавр) зі спеціальності 021 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво галузі знань 02 Культура і мистецтво освітньо-професійна програма: «Фотомистецтво та візуальні практики» (денна форма навчання) (.pdf)


ПРОГРАМИ ФАХОВИХ ВИПРОБУВАНЬ 2024

МАГІСТР

ПРОГРАМА ФАХОВИХ ВИПРОБУВАНЬ для здобуття другого ступеня вищої освіти (магістр) зі спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» галузі знань 02 Культура і мистецтво освітньо-професійна програма: «Станковий живопис» (денна та заочна форми навчання) (.pdf)

ПРОГРАМА ФАХОВИХ ВИПРОБУВАНЬ для здобуття другого cтупеня вищої освіти (магістр) зі спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» галузі знань 02 культура і мистецтво освітньо-професійна програма: «Графічні практики» (денна форма навчання) (.pdf)

ПРОГРАМА ФАХОВИХ ВИПРОБУВАНЬ для здобуття другого ступеня вищої освіти (магістр) зі спеціальності 022 Дизайн галузі знань 02 Культура і мистецтво освітньо-професійна програма: «Дизайн візуальних комунікацій» (денна форма навчання) (.pdf)

ПРОГРАМА ФАХОВИХ ВИПРОБУВАНЬ для здобуття другого ступеня вищої освіти (магістр) зі спеціальності 022 Дизайн галузі знань 02 Культура і мистецтво освітньо-професійна програма: «Концептуальний дизайн в індустрії моди» (денна форма навчання) (.pdf)

ПРОГРАМА ФАХОВИХ ВИПРОБУВАНЬ (співбесіда) для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти (усі напрямки підготовки, денна та заочна форми навчання) (.pdf)

ПРОГРАМА ФАХОВИХ ВИПРОБУВАНЬ для здобуття другого ступеня вищої освіти (магістр) зі спеціальності 022 Дизайн галузі знань 02 Культура і мистецтво освітньо-професійна програма: «Дизайн архітектурно-ландшафтного середовища» (денна форма навчання)(.pdf)

ПРОГРАМА ФАХОВИХ ВИПРОБУВАНЬ для здобуття другого cтупеня вищої освіти (магістр) зі спеціальності 191 «Архітектура і містобудування» галузі знань 19 Архітектура та будівництво освітньо-наукова програма: «Архітектура міських просторів» (денна форма навчання) (.pdf)

ПРОГРАМА ФАХОВИХ ВИПРОБУВАНЬ для здобуття другого ступеня вищої освіти (магістр) зі спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» галузь знань 02 Культура і мистецтво освітньо-професійна програма «Мистецтвознавство» (денна та заочна форми навчання)(.pdf)

ПРОГРАМА ФАХОВИХ ВИПРОБУВАНЬ для здобуття другого ступеня вищої освіти (магістр)зі спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» галузі знань 02 Культура і мистецтво освітньо-професійна програма: «Творчий рисунок» (заочна форма навчання) (.pdf)

ПРОГРАМА ФАХОВИХ ВИПРОБУВАНЬ для прийому на навчання осіб, для здобуття другого ступеню вищої освіти (Магістр) на спеціальності:023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» (денна форма навчання)(.pdf)

ПРОГРАМА ФАХОВИХ ВИПРОБУВАНЬ для здобуття другого ступеня вищої освіти (Магістр) зі спеціальності 022 «Дизайн» галузі знань 02 Культура і мистецтво освітньо-професійної програми «Арт-терапія та комунікативні практики» (денна та заочна форма навчання) (.pdf)

ПРОГРАМА ФАХОВИХ ВИПРОБУВАНЬ для здобуття другого ступеня вищої освіти (магістр) зі спеціальності 022 Дизайн галузі знань 02 Культура і мистецтво освітньо-професійна програма: «Інноваційний дизайн» (денна форма навчання)(.pdf)

ПРОГРАМА ФАХОВИХ ВИПРОБУВАНЬ для здобуття другого ступеня вищої освіти (магістр) зі спеціальності 021 « Аудіовізуальне мистецтво та виробництво» галузі знань 02 Культура і мистецтво освітньо-професійна програма: «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво» (Денна форма навчання) (.pdf)

ПРОГРАМА вступного випробування з «Іноземної (української) мови» для вступників за другим ступенем вищої освіти «Магістр» на основі першого ступеня вищої освіти «Бакалавр» (усі напрямки підготовки, денна та заочна форми навчання) (.pdf)