РОЗКЛАД І ПРОГРАМА ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ І ТВОРЧИХ КОНКУРСІВ

ПРОГРАМА творчих конкурсів та вступних випробувань зі спеціальних та загальноосвітніх дисциплін для вступу на навчання за спеціальностями освітніх ступенів «Бакалавр», «Магістр» у Харківській державній академії дизайну і мистецтв (денна та заочна форми навчання) на 2019 рік (.doc)

ПРОГРАМА першого етапу творчого конкурсу для вступу на навчання за освітнім ступенем бакалавр за освітніми програмами спеціальностей
022 «Дизайн»
023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація»
Денна та заочна форма навчання у Харківській державній академії дизайну і мистецтв на 2019 рік
(.docx)

ФАКУЛЬТЕТ «АУДІОВІЗУАЛЬНЕ МИСТЕЦВО»

Освітня програма «Фотомистецтво та візуальні практики», творчий конкурс - КОМПОЗИЦІЯ:
Програма творчого конкурсу для вступу на навчання за освітнім ступенем бакалавр спеціальності 021 « Аудіовізуальне мистецтво та виробництво» освітня програма «Фотомистецтво та візуальні практики»,денна форма навчання, 2019 рік (.doc)

Освітня програма «Кураторство та галерейна діяльність», творчий конкурс - ТВОРЧЕ ЕСЕ
Програма творчого конкурсу для вступу на навчання за освітнім ступенем бакалавр спеціальності 021 «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво» галузі знань 02 Культура і мистецтво освітня програма «Кураторство та галерейна діяльність», денна форма навчання, 2019 рік (.doc)

Освітня програма «Реклама та відео-арт», творчий конкурс - КОМПОЗИЦІЯ
Програма творчого конкурсу для вступу на навчання за освітнім ступенем бакалавр спеціальності 021 «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво» освітня програма «Реклама та відео-арт» денна форма навчання, 2019 рік (.doc)

Освітня програма «Архітектурно-ландшафтне середовище», творчий конкурс - КОМПОЗИЦІЯ
Програма творчого конкурсу для вступу на навчання за освітнім ступенем бакалавр спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» галузі знань 19 «Архітектура та будівництво» освітня програма «Архітектурно-ландшафтне середовище» денна форма навчання, 2019 рік (.doc)

ФАКУЛЬТЕТ «ДИЗАЙН»

Освітня програма «Графічний дизайн», творчий конкурс - КОМПОЗИЦІЯ
Програма третього етапу творчого конкурсу для вступу на навчання за освітнім ступенем бакалавр спеціальності 022 «Дизайн» галузі знань 02 «Культура і мистецтво» освітня програма «Графічний дизайн», денна та заочна форма навчання, 2019 рік (.doc)

Освітня програма «Мультимедійний дизайн», творчий конкурс - КОМПОЗИЦІЯ
Програма третього етапу творчого конкурсу для вступу на навчання за освітнім ступенем бакалавр спеціальності 022 «Дизайн» галузі знань 02 «Культура і мистецтво» освітня програма «Мультимедійний дизайн», денна та заочна форма навчання, 2019 рік (.doc)

Освітня програма «Промисловий дизайн», творчий конкурс - КОМПОЗИЦІЯ
Програма третього етапу творчого конкурсу для вступу на навчання за освітнім ступенем бакалавр спеціальності 022 «Дизайн» галузі знань 02 «Культура і мистецтво» освітня програма «Промисловий дизайн», денна та заочна форма навчання, 2019 рік (.doc)

ФАКУЛЬТЕТ «ДИЗАЙН СЕРЕДОВИЩА»

Освітня програма «Дизайн середовища», творчий конкурс - КОМПОЗИЦІЯ
Програма третього етапу творчого конкурсу для вступу на навчання за освітнім ступенем бакалавр спеціальності 022 «Дизайн» галузі знань 02 «Культура і мистецтво» освітня програма «Дизайн середовища», денна та заочна форма навчання, 2019 рік (.doc)

Освітня програма «Дизайн одягу», творчий конкурс - КОМПОЗИЦІЯ
Програма третього етапу творчого конкурсу для вступу на навчання за освітнім ступенем бакалавр спеціальності 022 «Дизайн» галузі знань 02 «Культура і мистецтво» освітня програма «Дизайн одягу», денна та заочна форма навчання, 2019 рік (.doc)

ФАКУЛЬТЕТ «ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО»

Освітня програма «Графіка», творчий конкурс - КОМПОЗИЦІЯ
Програма третього етапу творчого конкурсу для вступу на навчання за освітнім ступенем бакалавр спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» освітня програма «Графіка»,денна та заочна форма навчання, 2019 рік (.doc)

Освітня програма «Станкова та монументальна скульптура»,
творчий конкурс - АКАДЕМІЧНА СКУЛЬПТУРА

Програма другого етапу творчого конкурсу для вступу на навчання за освітнім ступенем бакалавра, на спеціальність 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» галузі знань 02 «Культура і мистецтво» иосвітня програма «Станкова та монументальна скульптура», денна форма навчання, 2019 рік (.doc)

Освітня програма «Станкова та монументальна скульптура», творчий конкурс - КОМПОЗИЦІЯ
Програма третього етапу творчого конкурсу для вступу на навчання за освітнім ступенем бакалавра, на спеціальність 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» галузі знань 02 «Культура і мистецтво» освітня програма «Станкова та монументальна скульптура», денна форма навчання, 2019 рік (.doc)

Освітня програма «Монументальне мистецтво та сакральний живопис»,
творчий конкурс - КОМПОЗИЦІЯ

Програма третього етапу творчого конкурсу для вступу на навчання за освітнім ступенем бакалавр спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» освітня програма «Монументальне мистецтво та сакральний живопис», денна та заочна форма навчання, 2019 рік (.doc)

Освітня програма «Мистецтвознавство», творчий конкурс - ТВОРЧЕ ЕСЕ (ІСТОРІЯ МИСТЕЦТВА)
Програма творчого конкурсу для вступу на навчання за освітнім ступенем бакалавр спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» галузі знань 02 Культура і мистецтво освітня програма «Мистецтвознавство», денна та заочна форма навчання, 2019 рік (.doc)

Освітня програма «Реставрація та експертиза творів мистецтва», творчий конкурс - КОМПОЗИЦІЯ (КОПІЮВАННЯ ОЛІЙНОГО ЖИВОПИСУ)
Програма третього етапу творчого конкурсу для вступу на навчання за освітнім ступенем бакалавр спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» освітня програма «Реставрація та експертиза творів мистецтва», денна форма навчання, 2019 рік (.doc)

Освітня програма «Станковий живопис», творчий конкурс - КОМПОЗИЦІЯ
Програма фахового випробування для вступу на навчання за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» галузі знань 02 «Культура і мистецтво» спеціалізації «Станковий живопис», денна та заочна форма навчання, 2019 рік (.doc)

АСПІРАНТУРА

Програма фахового вступного випробування для прийому на навчання осіб, які здобули освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) магістра (спеціаліста), для здобуття освітньо-наукового ступеня доктора філософії, зі спеціальності: 022 «Дизайн»
ІСТОРІЯ І ТЕОРІЯ ДИЗАЙНУ (.doc)


Програма фахового вступного випробування для прийому на навчання осіб, які здобули освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) магістра (спеціаліста), для здобуття освітньо-наукового рівня доктора філософії, зі спеціальності:023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація»
ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА, ДЕКОРАТИВНОГО МИСТЕЦТВА І РЕСТАВРАЦІЇ (.doc)


Програма фахового вступного випробування для прийому на навчання осіб, які здобули освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) магістра (спеціаліста), для здобуття освітньо-наукового рівня доктора філософії, зі спеціальності: 022 «Дизайн», 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація»
ФІЛОСОФІЯ (.doc)


Програма фахового вступного випробування для прийому на навчання осіб, які здобули освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) магістра (спеціаліста), до вступного іспиту в аспірантуру з іноземна мова як нефахової дисципліни для здобуття наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 022 Дизайн, 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
ІНОЗЕМНА МОВА(.doc)