АСПІРАНТУРА

БОНДАРЕНКО
Ірина Володимирівна

Кандидат архітектури,
доцент.
На базі Харківської державної академії дизайну і мистецтв працює постійнодіюча аспірантура (очна (денна та вечірня) та заочна форми) (Наказ МОН України № 443 від 21.04.2016).
Підготовка аспірантів здійснюється як на контрактній основі, так і за державним замовленням за спеціальностями:

- 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація ОНП Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація (на цей час не є акредитованою);
- 022 Дизайн ОНП Дизайн (на цей час не є акредитованою).

Ліцензійний обсяг (Наказ МОН України №443 від 21.04.2016) становить:
- 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація – 10 осіб;
- 022 Дизайн ОНП Дизайн – 10 осіб.

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА (.pdf) спеціальність: 022 Дизайн
ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА (.pdf) спеціальність: 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

Адреса: 3-й корпус ХДАДМ, вул. Мистецтв, 8, ауд. 208.
E-mail: aspksada@gmail.com
Телефон:  706-21-03

КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН ОНП «Дизайн»(.pdf)

КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН ОНП «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація»(.pdf)

Навчальні плани

Відгуки стейкхолдерів:
Рецензія на освітньо-наукову програму "Дизайн" з підготовки докторів філософії зі спеціальності 022 Дизайн в ХДАДМ (.pdf)
Національний авіаційний університет "Український науково-дослідний інститут дизайну та ергономіки (.pdf)
Київська міська державна адміністрація депортамент культури (.pdf)
Черкаський художній музей Черкаська обласна рада КУ "Обласний художній музей" (.pdf)
Черкаський державний технологічний університет (.pdf)
Завідувач Одеської філії Національного науково-дослідного реставраційного центру України (.pdf)


НАКАЗ про ліцензування освітньої діяльності 3-го рівня вищої освіти (.pdf)

"ПОРЯДОК підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у ХДАДМ" (.pdf)

ПРОЄКТ ОНП "Дизайн" для обговорення (.pdf)