РЕДАКЦІЙНО-ВИДАВНИЧИЙ ВІДДІЛ

Редакційно-видавничий відділ здійснює видавничу та інформаційну діяльність. У сфері видавничої діяльності це: редагування, верстка та створення оригінал-макетів методичних вказівок, навчальних посібників, матеріалів наукових конференцій, періодичних наукових видань академії – "Вісник ХДАДМ" і "Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті".

Інформаційна діяльність включає в себе: створення електронної версії вказаних вище періодичних наукових видань академії і розміщення її у базах даних «Джерело» (Україна) і загальнодержавній реферативній базі даних «Україніка наукова».
Збірник представлено в міжнародних наукометричних базах:
Index Copernicus з 2015 року.

Окрім того, інформаційна діяльність включає підтримку веб-ресурсів ХДАДМ:

офіційного сайту академії: https://ksada.org;
сайту збірки наукових праць «Вісник ХДАДМ»: https://visnik.org;
сайту збірки наукових праць «Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті»: https://tihae.org.

Сучасну інформаційну діяльність неможливо уявити без фотозйомки та накопичення фотоархіву академії, яку відділ веде за напрямками:

  • конференції;
  • творчі виставки;
  • зустрічі;
  • презентації;
  • захисти.


Нам можна зателефонувати :
телефон:(+38) (057) 706-21-03

Розташування Редакційно-видавничого відділу:

ауд. 119, 207, 3-й корпус, ХДАДМ.