СТРУКТУРА АКАДЕМІЇ

Структуру Академії визначено відповідно до Закону України "Про вищу освіту", "Положення про державний вищий заклад освіти" та головних завдань діяльності Академії. Структурні підрозділи утворюються рішенням Вченої ради Академії у порядку, визначеному Законом і цим Статутом.

Основними структурними підрозділами Академії є:

 • 4 факультети;
 • 16 кафедр;
 • 2 секції;
 • бібліотека (фонд якої відповідає вимогам стандартів освітньої діяльності);
 • редакційно-видавничий відділ;
 • інформаційно-обчислювальний центр;
 • навчально-методичний відділ;
 • відділ аспірантури і докторантури;
 • відділ по роботі з іноземними студентами;
 • підрозділ технічних засобів навчання;
 • відділ кадрів;
 • планово-фінансовий відділ;
 • бухгалтерська служба;
 • юридична служба;
 • адміністративно-господарський відділ;
 • канцелярія;
 • гуртожиток;
 • театральний колектив;
 • мистецький центр HudpromART.

У своїй діяльності структурні підрозділи керуються чинним законодавством, цим Статутом та окремими Положеннями, затвердженими ректором Академії. Структурні підрозділи, у тому числі територіально відокремлені, можуть мати свою печатку із зазначенням назви Академії та підрозділу.