ВІДДІЛ ПО РОБОТІ З ІНОЗЕМНИМИ СТУДЕНТАМИ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВІДДІЛ ПО РОБОТІ З ІНОЗЕМНИМИ СТУДЕНАМИ (.pdf)

ОТДЕЛ ПО РАБОТЕ С ИНОСТРАННЫМИ СТУДЕНТАМИ - русскоязычная версия (.docx)

Абітурієнти беруть участь у наступних творчих конкурсах,
для спеціалізації 023 «Образотворче мистецтво»:
Рисунок голови натурника;
Живопис - портрет натурника;
Композиція на задану тематику;
Іспит з української мови.
для спеціалізації 022 «Дизайн»:
Рисунок гіпсової голови;
Живопис - натюрморт аквареллю або гуашшю;
Композиція на задану тематику;
Іспит з української мови.

Перших іноземних студентів до Харківської державної академії було прийнято у 1989 році. Навчання іноземців ліцензовано Міністерством освіти і науки України. Загальна кількість прийому іноземців, за ліцензією, складає 90 осіб на рік. За ці роки підготовлено понад 400 фахівців для більш ніж 30 країн Азії, Африки, Європи.

В академії навчаються студенти з різних країн світу, а саме: Азербайджану,Казахстану, Китаю, Конго, Марокко,Таджикистану, Турциї, Эквадора. Питому частину складають студенти з Китаю.

У відділі по роботі з іноземними студентами оформлюють усі необхідні документи стосовно іноземних громадян: контракти, заяви, страховки, анкети, картки студента, облікові документи для органів державної міграційної служби м. Харкова, особисті справи. Найважливішою частиною роботи відділу є процедура легалізації та апостилювання у МОН, МЗС України, дипломів та додатків до них, які отримали випускники-іноземці ХДАДМ. Визнання документів про попередню освіту, отриманих на батьківщині іноземцями, також входить до компетенції відділу, що відповідає чинному законодавству України.

Наші контакти та електронна адреса:
(+38) 057 706-15-57
e-mail: ulyanova@ksada.edu.ua
Відділ знаходиться за адресою:
м. Харків, вул. Мистецтв, 11, корпус №3, кімната №307.

НАШІ ВИПУСКНИКИ:
2019-2020
2018-2019
2017-2018

РОСІЙСЬКОМОВНА ВЕРСІЯ

ОТДЕЛ ПО РАБОТЕ С ИНОСТРАННЫМИ СТУДЕНТАМИ

ОТДЕЛ ПО РАБОТЕ С ИНОСТРАННЫМИ СТУДЕНТАМИ - русскоязычная версия в формате .docx

ОТДЕЛ ПО РАБОТЕ С ИНОСТРАННЫМИ СТУДЕНТАМИ

Абитуриенты принимают участие в следующих творческих конкурсах,
для специализации 023 «Изобразительное искусство»:
Рисунок головы натурщика;
Живопись – портрет натурщика;
Композиция на заданную тематику;
Экзамен по украинскому языку.
для специализации 022 «Дизайн»:
Рисунок (гипсовая голова);
Живопись (натюрморт акварель, гуашь);
Композиция на заданную тему;
Экзамен по украинскому языку.

Первых иностранных студентов в Харьковской государственной академии было принято в 1989 году.
Обучение иностранцев лицензировано Министерством образования и науки Украины. Общее количество приема иностранцев, по лицензии, составляет 90 человек в год.
В академии обучаются студенты из разных стран мира, а именно:, Азербайджана, Казахстана, Китая, Конго, Марокко, Таджикистана Турции, Эквадора и др. В отделе по работе с иностранными студентами оформляют все необходимые документы относительно иностранных граждан: контракты, заявления, страховки, анкеты, карточки студента, учетные документы для органов государственной миграционной службы г. Харькова, личные дела. Важнейшей частью работы отдела является легализация дипломов европейского образца и приложений к ним в МОН и МИД Украины.
Цели Харьковской государственной академии дизайна и искусств, в сфере развития международных учебных и научно-исследовательских проектов, направлены на евроинтеграцию, повышение эффективности международного сотрудничества. Главной целью отдела является:
Привлечение на обучение в академию иностранных граждан,
Оказание методической помощи в учебе,
Аадаптация к условиям учебы и проживания на территории Украины: ознакомление и соблюдение законов и правил.
Помощь студентам и преподавателям в получении образования в ведущих высших учебных заведениях мира. Имеется возможность принять участие в следующих международных программах: Эразмус +, Горизонт, Фулбрайт, Жан Моне и др.
Наши контакты и электронный адрес:
(+38) 057 706-15-57
e-mail: ulyanova@ksada.edu.ua

Отдел находится по адресу:
г. Харьков, ул. Искусств, 11, корпус №3, комната №307.
УЛЬЯНОВА Тамара Петровна
начальник отдела