СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА ІЗ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЙ

У Харківській державній академії дизайну і мистецтв з 2002 року працює спеціалізована вчена рада К 64.109.01.

Сучасну каденцію спеціалізованої вченої ради відкрито на підставі наказу Міністерства освіти і науки України № 820 від 11.07.2016 та рішення Атестаційної колегії МОН України від 1.07.2016 р. з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства за спеціальністю:

17.00.07 – дизайн (паспорт спеціальності).

Персональний склад спеціалізованої вченої ради К 64.109.01 Харківської державної академії дизайну і мистецтв:

Голова спеціалізованої вченої ради Даниленко Віктор Якович, доктор мистецтвознавства, професор, ректор Харківської державної академії дизайну і мистецтв, член-кореспондент Національної академії мистецтв України;
Заступник голови спеціалізованої вченої ради Соколюк Людмила Данилівна, доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри теорії та історії мистецтва Харківської державної академії дизайну і мистецтв;
Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Котляр Євген Олександрович, кандидат мистецтвознавства, доцент, професор кафедри монументального живопису Харківської державної академії дизайну і мистецтв.

Члени спецради:

Бойчук Олександр Васильович, кандидат мистецтвознавства, професор, професор кафедри дизайну Харківської державної академії дизайну і мистецтв;
Бондаренко Ірина Володимирівна, кандидат архітектури, доцент, доцент кафедри дизайну інтер'єру Харківської державної академії дизайну і мистецтв;
Гончар Олена Валентинівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та іноземної філології Харківської державної академії дизайну і мистецтв;
Дроздова Ірина Петрівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри українознавства Харківської державної академії дизайну і мистецтв;
Кравець Володимир Йосипович, доктор архітектури, професор, завідувач кафедри образотворчого та декоративного мистецтва Харківського національного університету будівництва і архітектури;
Мироненко Віктор Павлович, доктор архітектури, професор, декан архітектурного факультету, завідувач кафедри дизайну архітектурного середовища Харківського національного університету будівництва і архітектури;
Опалєв Михайло Леонідович, кандидат мистецтвознавства, доцент, завідувач кафедри мультимедійного дизайну Харківської державної академії дизайну і мистецтв;
Рибалко Світлана Борисівна, доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри мистецтвознавства, літературознавства та мовознавства Харківської державної академії культури;
Сбітнєва Надія Федорівна, кандидат мистецтвознавства, професор, декан факультету дизайну Харківської державної академії дизайну і мистецтв;
Сергеєва Наталія Вікторівна, кандидат мистецтвознавства, доцент, доцент кафедри дизайну Черкаського державного технологічного університету;
Туманов Ігор Миколайович, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри дизайну інтер'єру Харківської державної академії дизайну і мистецтв;
Яремчук Олена Миколаївна, кандидат мистецтвознавства, доцент, доцент кафедри рисунку та живопису Київського національного університету будівництва і архітектури.

Термін повноважень спеціалізованої вченої ради К 64.109.01 від 11.07 2016 р. до 11.07.2019 р.

Захищені дисертації за часи роботи спеціалізованої вченої ради К 64.109.01 ХДАДМ.

Для прийняття наукової роботи до спеціалізованої вченої ради К 64.109.01 ХДАДМ для її подальшого захисту необхідно подати пакет документів за переліком МОН України.

У ХДАДМ працює наукова аспірантура для сприяння роботи дослідників, надання умов наукового росту здобувачам, та складення кандидатських іспитів.

Науковцям, які мають намір захищатися за даними спеціальностями необхідно, згідно з положеннями МОН України, публікувати результати своїх досліджень у наукових фахових виданнях.

Прийняті до захисту дисертації (згідно наказу МОН України № 758 від 14.07.2015 р. «Про оприлюднення дисертацій та відгуків офіційних опонентів» спеціалізована вчена рада розміщує дисертації, автореферати дисертацій та відгуки офіційних опонентів на дисертації здобувачів наукових ступенів на своєму сайті в режимі читання).

Науковцям, які мають намір захищатися за даними спеціальностями необхідно, згідно з положеннями МОН України, публікувати результати своїх досліджень у наукових фахових виданнях.

Довідки за адресою: Спеціалізована вчена рада К 64.109.01 при ХДАДМ
вул. Мистецтв, 8
Харків 61002 Україна

Місце розташування: корпус 3, кімната 208 (Спеціалізована вчена рада)

Вчений секретар – Котляр Євген Олександрович,
Технічний секретар – Верховодова Яніна Олександрівна
Тел.: 8 (057) 706-21-03