НАДОБКО 
Сергій Володимирович

декан факультету
аудіовізуального мистецтва
та заочного навчання,
кандидат юридичних наук, доцент,
доцент кафедри методологій крос-культурних практик


Факультет «Аудіовізуальне мистецтво та заочне навчання» спрямовує свою діяльність за двома напрямками.
Пріоритетним є здійснення освітньої діяльності за освітніми програмами спеціальності 021
«Аудіовізуальне мистецтво та виробництво» галузі знань 02 «Культура і мистецтво» денної форми навчання:
«Фотомистецтво та візуальні практики»;
«Реклама та відеоарт»;
«Продюсування та арткураторство».

«Фотомистецтво та візуальні практики»

Освітня програма є унікальним поєднанням навчання фотомистецтву паралельно з ознайомленням студентів з рисунком, живописом, скульптурою під час вивчення дисциплін синтезу мистецтв та візуальних практик. Формуванню фотохудожника як творчої особистості сприяє й ґрунтовне вивчення історії мистецтва й культури, набуття навичок аналізу творів мистецтва та сучасного фотомистецтва, створення фотовиставок з елементами перформансу, а також базові знання з організації бізнесу й арт-менеджменту тощо.

«Реклама та відеоарт»

Освітня програма передбачає акцент на створенні різноманітних видів візуального мистецтва, зокрема відеоарт з елементами звукового дизайну, а також створення реклами. Задля цього відбувається всебічне вивчення не тільки зазначених теоретичних дисциплін, а й тих предметів, що висвітлюють технічний бік аудіовізуального продукту. Додаткове вивчення історії мистецтва й культури, теорії сучасного мистецтва, теорії монтажу й художніх практик як синтезу мистецтв із застосуванням новітніх технологій сприяє набуттю професійних навичок.

«Продюсування та арткураторство»

Освітня програма базується на глибокому розумінні сучасного аудіовізуального мистецтва, його історичного контексту й новітніх практик. Передбачає засвоєння ключових понять і принципів кіно і теле виробництва, а також розуміння процесів створення всьоо спектру аудіовізуальної продукції (кліпів, рекламних роликів, медіа арту). Провідною метою ОП є формування навичок з продюсування аудіовізуальних проєктів, що включає у собі повний цикл виробництва від пре до пост продакшену. На ряду з базовими дисциплінами (режесура та монтаж, основи операторської майстерності, драматургія та сценарна справа ) студенти вивчають історію мистецтв, історію культури, основи підприємництва та організації бізнесу, медіа право, рекламний копірайтинг та спічрайтинг, філософію та психологію творчості та багато іншого.

Заочно-дистанційне навчання за освітніми програмами спеціальностей 022 «Дизайн» та 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» є іншим напрямком діяльності факультету, що полягає, зокрема, у забезпеченні умов, необхідних для якісної підготовки бакалаврів і магістрів відповідно до стандартів вищої освіти зазначених спеціальностей.

У складі факультету:
кафедра візуальних практик,
кафедра аудіовізуального мистецтва,
кафедра методологій крос-культурних практик.

Телефон: +38 (057) 706-04-19
E-mail: ksadazaoch@gmail.com

Стратегія розвитку факультету «Аудіовізуальне мистецтво та заочне навчання» Харківської державної академії дизайну і мистецтв на 2021-2026 роки(.pdf)