ІСТОРІЯ АКАДЕМІІ

Харківська державна академія дизайну і мистецтв є одним з найстарших художніх навчальних закладів України.

У 1768 році при Харківському колегіумі були відкриті так звані "прибавочні" класи, серед яких — клас малювання. По суті, клас при колегіумі став першою державною художньою школою в провінції, що почала працювати усього через 11 років після відкриття Санкт-Петербурзької академії мистецтв. Яка була єдиним  художнім навчальним закладом в Російській імперії на той час.

На початку XІХ століття естафета художньої освіти перейшла до Харківського університету, відкритому в 1805 році. Університет та його засновник В. Каразін зробили вагомий внесок у поширення художніх знань на Слобожанщині й всьому Півдні Російської імперії.

У 1869 році в Харкові відкрилася приватна мистецька школа М. Раєвської-Іванової, як  окремий навчальний заклад. З огляду на перетворення Харкова у великий промисловий центр, школою був обраний художньо-промисловий напрям. За 27 років діяльності в школі одержали освіту близько 900 учнів. Крім маси фахівців, що присвятили себе прикладному мистецтву, тут навчалися майбутні відомі живописці й архітектори. Пейзажисти С. Васильківський і М.Ткаченко, академік архітектури О. Бекетов, активні учасники виставок передвижників О. Виєзжаєв, К. Первухін. Початкову художню освіту в цій школі здобув П. Кончаловський.

З 1896 року школа М. Раєвської-Іванової була перетворена на міську художню школу, в якій викладали вихованці Академії М. Пестриков, М. Федоров, К. Пинеєв.

У 1912 році відбулася давно очікувана подія — відкриття в Харкові художнього училища, підлеглого Санкт-Петербурзькій академії мистецтв. Директором училища призначили О. Любімова, рекомендованого на цю посаду його вчителем І. Рєпіним. О. Любімов сформував колектив педагогів з учнів І. Рєпіна та Д. Кардовського: Д. Титова, С. Прохорова, Г. Орлова, О. Кокеля, М. Федорова.

Початок вищої художньої освіти в Харкові був покладений у 1921 році. Директором Харківського художнього вищого навчального закладу в 1922 — 1925 роках був скульптор Б. Коротко. А в 1925 — 1927 роках ректором інституту став відомий український пейзажист М. Бурачек. Плеяду видатних ректорів-митців продовжив з 1927 по 1933 рік учень І. Рєпіна — А. Комашко. До 1941 року навчальним закладом керував мистецтвознавець І. Август. У 20-х — 30-х роках в інституті працювали вчені — професора С. Таранушенко, Д. Гордєєв, Л. Леневич, відомі художники — А. Петрицький, Ф. Кричевський, Г. Бондаренко, М. Самокиш, В. Касіян, В. Мироненко, Б. Косарєв, М. Дерегус, Б. Бланк, М. Фрадкін, Д. Овчаренко, Л. Крамаренко, М. Козик, пластичну анатомію викладав академік В. Воробйов.

В роки Другої світової війни інститут був евакуйований в Самарканд.

З 1943 року традиції Харківської художньої школи були продовжені художниками В. Агібаловим, Г. Томенком, В. Сизиковим, О. Хмельницьким, А. Константинопольським, заслуженими діячами мистецтва України професорами Є. Єгоровим, Л. Черновим, О. Мартинцем, В. Лозовим, Є. Жердзицким, С. Солодовником, О. Вяткіним, І. Карасем, доцентами О. Кудрявцевою, І. Мельгуновою, П. Супоніним, Є. Світличним, В. Вихтинским, М. Шапошниковим, В. Воловиком, І. Стахановим.
У 1943 — 1948 роках ректор Харківського державного художнього інституту був С. Бесєдін.

У 1963 році Харківський державний художній інститут був реорганізований у Харківський художньо - промисловий інститут і перепрофільований на підготовку художників промислового профілю по двох спеціальностях. Зараз в Академії близько 30 освітньо-професійних програм.

В 1948 — 1972 роках посаду ректора в Харківському художньо - промисловому інституті обіймав М. Шапошников.

З 1972 по 1985 рік інститутом керував професор Є. Єгоров.

В 1985 — 1998 роках на чолі інституту стояв професор В. Торкатюк.

В 1989 році при інституті відкрилася аспірантура, з 2002 року діє спеціалізована рада по захисту кандидатських дисертацій.

В 1992 році при інституті відкрився художній ліцей з дворічним терміном навчання.

Почали працювати курси вступаючих на посаду, факультет підвищення кваліфікації дизайнерів.

У серпні 2001 року розпорядженням Кабінету Міністрів України № 364р на базі Харківського художньо - промислового інституту (ХУДПРОМ) була створена Харківська державна академія дизайну і мистецтв (ХДАДМ) ІV рівня акредитації.

В 1999 році ректором Академії став професор академік В. Даниленко. З січня 2021 року посаду ректора обіймає графік - дизайнер, кандидат мистецтвознавства, професор О. Соболєв.

На 4 - х факультетах академії навчається майже 1350 студентів, у тому числі з 12 країн близького та далекого зарубіжжя.

Навчально-виховну, методичну, наукову й творчу роботу на 17 кафедрах академії здійснюють майже 100 педагогів, з них 15 професорів та 54 доценти. 21 педагог має почесне звання, 2 є академіками та 4 членами-кореспондентами ( НАМ України ). Майже половина викладачів є членами Національної спілки художників та Спілки дизайнерів України.

Академія є єдиним в Україні вищим навчальним закладом, що готує кадри дизайнерів промислових виробів, фахівців у сфері графічного дизайну, проєктування інтер'єрів, декоративних тканин, одягу, фахівців торгово-промислової реклами, фірмового стилю й упакування.

Випускники Академії плідно працюють на підприємствах і в установах багатьох галузей промисловості, у проєктних організаціях, торгово-промислових фірмах й об'єднаннях, культурних і художніх організаціях, вищих і середніх спеціальних навчальних закладах.Також академія є визнаним центром художньої культури міста та України.

Вона готує висококваліфікованих фахівців, що працюють у різних сферах художньої творчості: станковому живописі, станковій графіці, книжковій графіці, плакаті, монументально-декоративному розписі та вітражі, архітектурно-декоративній пластиці й скульптурі, реставрації творів мистецтва.