СТУДЕНТСЬКА РАДА

Самоврядування у вищому навчальному закладі – це самостійна громадська діяльність студентів з реалізації функцій управління вищим навчальним закладом, яка визначається ректоратом (адміністрацією), деканатами і здійснюється студентами у відповідності з метою й завданнями, які стоять перед студентськими колективами.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНИ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ У ХДАДМ

Основною метою а задачами студентського самоврядування ХДАДМ є:

  • захист прав студентів;
  • культурно-масова робота;
  • розробка пропозицій, щодо підвищення якості освітнього процесу;
  • проведення роботи, спрямованої на підвищення свідомості студентів.

У своїй діяльності студентська рада ХДАДМ керується чинним законодавством, зокрема законом України про "Вищу освіту" та Статутом академії та положеннями.

Склад Студентського самоврядування ХДАДМ

ВОЛВЕНКОВА Тетяна Олегівна

Голова ССУ ХДАДМ, студентка 3 курсу факультету "Дизайн середовища".


Виступає прямим зв'язком Парламенту з адміністрацією Академії. Організовує та контролює роботою усього Парламенту. Затверджує склад, структуру та документацію самоврядування. Відповідальна за бюджетний розподіл та за роботу членів Парламенту на факультетах.ШАТИЛО Катерина Олексіївна

Операційний директор ССУ ХДАДМ, студентка 2 курсу факультету "Промисловий дизайн".


Операційний директор є замісником президента Парламенту. Відповідає за зовнішні зв'язки Академії з іншими вишами, громадськими організаціями, приватними особами. Головуюча за роботу комітетів, приймає участь у відборі членів Парламенту, затверджує плани розвитку та ідеї заходів на рік.


Співпраця з Студентським самоврядуванням ХДАДМ


GoogleФорма для вступу до парламенту
ПЕРЕГЛЯНУТИ GOOGLE ФОРМИ

GoogleФорма щодо побажання та зв'язку
ПЕРЕГЛЯНУТИ GOOGLE ФОРМИ


СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ

Instagram
ПЕРЕГЛЯНУТИ СТОРІНКУ INSTAGRAM

Творча сторінка з роботами студентів в Instagram
ПЕРЕГЛЯНУТИ СТОРІНКУ INSTAGRAM

TELEGRAM
ПЕРЕГЛЯНУТИ СТОРІНКУ TELEGRAM

TELEGRAM барахолка (тут ти зможеш віддати зайве, і знайти потрібне)
ПЕРЕГЛЯНУТИ СТОРІНКУ TELEGRAM