ШТАН
Геннадій Валерійович

Учений секретар академії,
кандидат історичних наук

>

НАГЛЯДОВА РАДА

Наглядова рада Академії створена для забезпечення функціонування Академії та здійснення контролю за її діяльністю.

Наглядова рада:

  • розглядає шляхи перспективного розвитку Академії;
  • надає допомогу ректору в реалізації державної політики в галузі вищої освіти і науки;
  • здійснює громадський контроль за діяльністю Академії;
  • сприяє ефективній взаємодії Академії з органами державного управління, науково-творчою громадськістю, суспільно-політичними та бізнесовими організаціями в інтересах розвитку вищої освіти.

Персональний склад наглядової ради затверджує Міністерство освіти і науки України. Термін повноваження Наглядової ради — 5 років.