РАЗОВІ СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ВЧЕНІ РАДИ


Величко Надія Вікторівна

Відгук офіційного опонента Яковлєва М. І. на дисертацію Величко Н. В. (.pdf)

Відгук офіційного опонента Авраменко Д.К. на дисертацію Величко Н. В. (.pdf)

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення
результатів дисертації Величко Н. В.
(.pdf)

Повідомлення про захист дисертації Величко Н. В. (.pdf)

Дисертація Величко Н. В. (.pdf)

Повідомлення про надходження дисертації Величко Н. В. (.pdf)

Анотація дисертації Величко Н. В. (.pdf)


Величко Надія Вікторівна ВІДЕОЗАПИС ЗАХИСТУВеличко Надія Вікторівна АУДІОЗАПИС ЗАХИСТУ

Величко Надія Вікторівна АУДІОЗАПИС ЗАХИСТУза посиланням

Гахова Аліна Юріївна

Відгук офіційного опонента Кротової Т. Ф. на дисертацію Гахової А. Ю. (.pdf)

Відгук офіційного опонента Артеменко М. П. на дисертацію Гахової А. Ю. (.pdf)

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення
результатів дисертації Гахової А. Ю.
(.pdf)

Повідомлення про захист дисертації Гахової А. Ю. (.pdf)

Дисертація Гахової А. Ю. (.pdf)

Повідомлення про надходження дисертації Гахової А. Ю. (.pdf)

Анотація дисертації Гахової А. Ю. (.pdf)


Гахова Аліна Юріївна ВІДЕОЗАПИС ЗАХИСТУГахова Аліна Юріївна АУДІОЗАПИС ЗАХИСТУ

Гахова Аліна Юріївна АУДІОЗАПИС ЗАХИСТУза посиланням

Гу Сінчень

Відгук офіційного опонента Селівачов М. Р. на дисертацію Гу Сінченя (.pdf)

Відгук офіційного опонента Мархайчук Н. В. на дисертацію Гу Сінченя (.pdf)

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення
результатів дисертації Гу Сінченя
(.pdf)

Повідомлення про захист дисертації Гу Сінченя (.pdf)

Дисертація Гу Сінченя (.pdf)

Повідомлення про надходження дисертації Гу Сінченя (.pdf)

Анотація дисертації Гу Сінченя (.pdf)


Гу Сінчень ВІДЕОЗАПИС ЗАХИСТУГу Сінчень АУДІОЗАПИС ЗАХИСТУ

Гу Сінчень АУДІОЗАПИС ЗАХИСТУза посиланням

Мосендз Оксана Олегівна

Відгук офіційного опонента Урсу Н. на дисертацію Мосендз О. О. (.pdf)

Відгук офіційного опонента Роготченко О. на дисертацію Мосендз О. О. (.pdf)

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення
результатів дисертації Мосендз О. О.
(.pdf)

Повідомлення про захист дисертації Мосендз О. О. (.pdf)

Дисертація Мосендз О. О. (.pdf)

Повідомлення про надходження дисертації Мосендз О. О. (.pdf)

Анотація дисертації Мосендз О. О. (.pdf)


Мосендз Оксана Олегівна ВІДЕОЗАПИС ЗАХИСТУМосендз Оксана Олегівна АУДІОЗАПИС ЗАХИСТУ

Осадчий Віктор Володимирович

Відгук офіційного опонента Роготченко О. О. на дисертацію Осадчого В. В. (.pdf)

Відгук офіційного опонента Яковець І. О. на дисертацію Осадчого В. В. (.pdf)

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення
результатів дисертації Осадчого В. В.
(.pdf)

Повідомлення про захист дисертації Осадчого В. В. (.pdf)

Дисертація Осадчого В. В. (.pdf)

Повідомлення про надходження дисертації Осадчого В. В. (.pdf)

Анотація дисертації Осадчого В. В. (.pdf)


Осадчий Віктор Володимирович ВІДЕОЗАПИС ЗАХИСТУОсадчий Віктор Володимирович АУДІОЗАПИС ЗАХИСТУ

Осадчий Віктор Володимирович АУДІОЗАПИС ЗАХИСТУза посиланням


ЗАХИСТИЛИ ДИСЕРТАЦІЮ:

Посилання на анотацію

Шифр ради ДФ 64.109.001
Автор дисертації Ван Мінь
Спеціальність 023 "Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація"
Дата захисту 11.05.2021 р.

Разова СВР ДФ 64.109.001 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Ван Мінь на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 02 "Культура і мистецтво" за спеціальністю 023 "Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація"

Наказ МОН про створення СВР (посилання на наказ) (посилання на pdf)

Дисертацію прийнято до захисту 24.03.2021
Спеціальність 023 "Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація"
Назва дисертаційної роботи Донаторський чин у розписах храмового комплексу печер Дуньхуану: типологія, композиція, іконографія, стилістика
Автор дисертації Ван Мінь
Науковий керівник канд. мист., проф. Котляр Є.О.
Дата захисту 11.05.2021 - 11:00
Захист відбудеться за адресою вул. Мистецтв, 8 (I навчальний корпус Харківської державної академії дизайну і мистецтв, аудиторія № 15)

ПРИЄДНАНІ ФАЙЛИ (дати посилання на ПДФ у додатку ст. 51) додаток

(057) 706-21-03

ВАН МІНЬ АНОТАЦІЯ (.pdf)

ВАН МІНЬ Висновок про наукову новизну (.pdf)

ВАН МІНЬ ДИСЕРТАЦІЯ (.pdf)

ВАН МІНЬ Наказ про створення ради від 03.03.21 № 280 дф (.pdf)

ВАН МІНЬ Наказ про створення ради Додаток 1 перелік ДФ СР березень 2021 143 шт (.pdf)

ВАН МІНЬ Повiдомлення про прийняття дисертації до розгляду (.pdf)

ВАН МІНЬ Повідомлення про надходження дисертації (.pdf)

КОСІВ Р.Р. Відгук опонента Ван Мінь (.pdf)

МАЗУР В.П. Відгук опонента Ван Мінь (.pdf)


ВАН МІНЬ ВІДЕОЗАПИС ЗАХИСТУВАН МІНЬ АУДІОЗАПИС ЗАХИСТУ