РАЗОВІ СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ВЧЕНІ РАДИ

Готується до захисту: посилання на анотацію

Шифр ради ДФ 64.109.001
Автор дисертації Ван Мінь
Спеціальність 023 "Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація"
Дата захисту 11.05.2021 р.

Разова СВР ДФ 64.109.001 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Ван Мінь на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 02 "Культура і мистецтво" за спеціальністю 023 "Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація"

Наказ МОН про створення СВР (посилання на наказ) (посилання на pdf)

Дисертацію прийнято до захисту 24.03.2021
Спеціальність 023 "Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація"
Назва дисертаційної роботи Донаторський чин у розписах храмового комплексу печер Дуньхуану: типологія, композиція, іконографія, стилістика
Автор дисертації Ван Мінь
Науковий керівник канд. мист., проф. Котляр Є.О.
Дата захисту 11.05.2021 - 11:00
Захист відбудеться за адресою вул. Мистецтв, 8 (I навчальний корпус Харківської державної академії дизайну і мистецтв, аудиторія № 15)

ПРИЄДНАНІ ФАЙЛИ (дати посилання на ПДФ у додатку ст. 51) додаток

(057) 706-21-03

ВАН МІНЬ АНОТАЦІЯ (.pdf)

ВАН МІНЬ Висновок про наукову новизну (.pdf)

ВАН МІНЬ ДИСЕРТАЦІЯ (.pdf)

ВАН МІНЬ Наказ про створення ради від 03.03.21 № 280 дф (.pdf)

ВАН МІНЬ Наказ про створення ради Додаток 1 перелік ДФ СР березень 2021 143 шт (.pdf)

ВАН МІНЬ Повiдомлення про прийняття дисертації до розгляду (.pdf)

ВАН МІНЬ Повідомлення про надходження дисертації (.pdf)

КОСІВ Р.Р. Відгук опонента Ван Мінь (.pdf)

МАЗУР В.П. Відгук опонента Ван Мінь (.pdf)


ВАН МІНЬ ВІДЕОЗАПИС ЗАХИСТУВАН МІНЬ АУДІОЗАПИС ЗАХИСТУ