ПРИЙНЯТІ ДО ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ

Дисертаційні дослідження, прийняті до захисту у спеціалізованій вченій раді
К 64.109.01 ХДАДМ:

Захист 15.04.2019

ІСМАЙЛОВА Марія Сергіївна

ВІЗУАЛЬНО-ОБРАЗНА МОВА ТИПОГРАФІКИ У ДИЗАЙНІ ПОЛІГРАФІЧНИХ ВИДАНЬ ПЕРІОДУ РАННЬОГО МОДЕРНІЗМУ, спеціальність 17.00.07 – дизайн
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства (PDF)

ЦЯО Шубей

ДИЗАЙН ДИТЯЧИХ ІГРОВИХ ПРОСТОРІВ КНР В УМОВАХ РОЗВИТКУ ІНДУСТРІЇ ДОЗВІЛЛЯ,
спеціальність 17.00.07 – дизайн
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства (PDF)

Захист 16.04.2019

КОХАН Наталя Михайлівна

ЛЕНД-АРТ У КОНТЕКСТІ СУЧАСНОГО ЛАНДШАФТНОГО ДИЗАЙНУ,
спеціальність 17.00.07 – дизайн
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства (PDF)

ЧЖАОХУЙ Ван

ДИЗАЙН ЕКСПОЗИЦІЙНОГО ПРОСТОРУ СУЧАСНИХ ХУДОЖНІХ МУЗЕЇВ КИТАЮ,
спеціальність 17.00.07 – дизайн
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства (PDF)

Захист 30.01.2019

КОБЕЙССІ Хішам Хасан

ЖИТЛОВИЙ ІНТЕР’ЄР У ДИЗАЙНЕРСЬКІЙ ПРАКТИЦІ ЛІВАНУ: ТРАДИЦІЇ ТА СУЧАСНІСТЬ,
спеціальність 17.00.07 – дизайн
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства (PDF)
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства (PDF)
Відгук опонента на дисертаційне дослідження (О.Я.Боднар)(PDF)
Відгук опонента на дисертаційне дослідження (Н.В. Сергеєва) (PDF)

ЛУГОВСЬКИЙ Олександр Федорович

ПОШУКОВЕ МАКЕТУВАННЯ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ПРОЕКТНОГО ОБРАЗУ В ПРОМИСЛОВОМУ ДИЗАЙНІ, спеціальність 17.00.07 – дизайн
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства (PDF)
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства (PDF)
Відгук опонента на дисертаційне дослідження (О.Я.Боднар) (PDF)
Відгук опонента на дисертаційне дослідження (Д.К. Авраменко) (PDF)