ПРИЙНЯТІ ДО ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ

Дисертаційні дослідження, прийняті до захисту у спеціалізованій вченій раді
К 64.109.01 ХДАДМ:

Захист 27.06.2019

ДУДНИК Ігор Миколайович

ГРАФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ УКРАЇНСЬКОГО КИРИЛИЧНОГО ДРУКАРСЬКОГО ШРИФТУ
(остання чверть XVI — перша половина XVIІ століть), спеціальність 17.00.07 – дизайн
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства (PDF)
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства (PDF)
Відгук офіційного опонента, доктора мистецтвознавства Шмагало Р.Т. (PDF)
Відгук офіційного опонента, кандидата мистецтвознавства Іваненко Т.О. (PDF)

ЗАЛЕВСЬКА Олена Юріївна

ПРОЕКТНО-ХУДОЖНІ ЗАСОБИ УКРАЇНСЬКОГО ПЛАКАТА ДОБИ ПОСТМОДЕРНІЗМУ,
спеціальність 17.00.07 – дизайн
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства (PDF)
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства (PDF)
Відгук офіційного опонента, доктора мистецтвознавства Роготченко О.О. (PDF)
Відгук офіційного опонента, кандидата мистецтвознавства Миргородської Н.В. (PDF)

Захист 27.05.2019

СТАЛІНСЬКА Галина Дмитрівна

ВІНТАЖНИЙ ІНТЕР’ЄР: ГЕНЕЗА ТА ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ, спеціальність 17.00.07 – дизайн
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства (PDF)
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства (PDF)
Відгук офіційного опонента, доктора мистецтвознавства Алфьорової З.І. (PDF)
Відгук офіційного опонента, кандидата мистецтвознавства Чернявського К.В. (PDF)

Захист 15.04.2019

ІСМАЙЛОВА Марія Сергіївна

ВІЗУАЛЬНО-ОБРАЗНА МОВА ТИПОГРАФІКИ У ДИЗАЙНІ ПОЛІГРАФІЧНИХ ВИДАНЬ ПЕРІОДУ РАННЬОГО МОДЕРНІЗМУ, спеціальність 17.00.07 – дизайн
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства (PDF)
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства (PDF)
Відгук офіційного опонента, доктора мистецтвознавства Алфьорової З.І. (PDF)
Відгук офіційного опонента, кандидата мистецтвознавства Яремчук О.М. (PDF)

ЦЯО Шубей

ДИЗАЙН ДИТЯЧИХ ІГРОВИХ МАЙДАНЧИКІВ У СТРУКТУРІ МЕГАПОЛІСІВ КНР,
спеціальність 17.00.07 – дизайн
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства (PDF)
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства (PDF)
Відгук офіційного опонента, доктора архітектури Чернявського В.Г. (PDF)
Відгук офіційного опонента, кандидата мистецтвознавства Бондарчук Ю.С. (PDF)

Захист 16.04.2019

КОХАН Наталя Михайлівна

ЛЕНД-АРТ У КОНТЕКСТІ СУЧАСНОГО ЛАНДШАФТНОГО ДИЗАЙНУ,
спеціальність 17.00.07 – дизайн
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства (PDF)
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства (PDF)
Відгук офіційного опонента, доктора мистецтвознавства Рибалко С.Б. (PDF)
Відгук офіційного опонента, кандидата мистецтвознавства Чернявського К.В. (PDF)

ЧЖАОХУЙ Ван

ДИЗАЙН ЕКСПОЗИЦІЙНОГО ПРОСТОРУ СУЧАСНИХ ХУДОЖНІХ МУЗЕЇВ КИТАЮ,
спеціальність 17.00.07 – дизайн
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства (PDF)
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства (PDF)
Відгук офіційного опонента, доктора мистецтвознавства Алфьорової З.І. (PDF)
Відгук офіційного опонента, кандидата мистецтвознавства Сергеєвої Н.В. (PDF)

Захист 30.01.2019

КОБЕЙССІ Хішам Хасан

ЖИТЛОВИЙ ІНТЕР’ЄР У ДИЗАЙНЕРСЬКІЙ ПРАКТИЦІ ЛІВАНУ: ТРАДИЦІЇ ТА СУЧАСНІСТЬ,
спеціальність 17.00.07 – дизайн
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства (PDF)
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства (PDF)
Відгук опонента на дисертаційне дослідження (О.Я.Боднар) (PDF)
Відгук опонента на дисертаційне дослідження (Н.В. Сергеєва) (PDF)

ЛУГОВСЬКИЙ Олександр Федорович

ПОШУКОВЕ МАКЕТУВАННЯ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ПРОЕКТНОГО ОБРАЗУ В ПРОМИСЛОВОМУ ДИЗАЙНІ, спеціальність 17.00.07 – дизайн
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства (PDF)
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства (PDF)
Відгук опонента на дисертаційне дослідження (О.Я.Боднар) (PDF)
Відгук опонента на дисертаційне дослідження (Д.К. Авраменко) (PDF)