"Дотичність тем аспірантів науковому доробку керівників з ОНП Дизайн

"Дотичність тем аспірантів науковому доробку керівників з ОНП Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

Наукові керівники, що здійснюють керівництво аспірантами:,


Спеціальність 022 Дизайн ОНП Дизайн


1. СОБОЛЄВ О.В. – кандидат мистецтвознавства, професор, ректор ХДАДМ;
Наукові публікації
2. ДАНИЛЕНКО В.Я. – академік, професор, доктор мистецтвознавства, професор кафедри дизайну;
Наукові публікації
3. ЛАГОДА О.М. – доктор мистецтвознавства, доцент, професор кафедри дизайну тканин і одягу,
Наукові публікації
4. БОЙЧУК О.В. – кандидат мистецтвознавства, професор, професор кафедри дизайну
Наукові публікації
5. БОНДАРЕНКО І.В. – кандидат архітектури, доцент, доцент кафедри дизайну середовища, радник проректора з НДР з питань підготовки наукових кадрів,
Наукові публікації
6. ВАСІНА О.В. - кандидат мистецтвознавства, доцент, доцент кафедри дизайну,
Наукові публікації
7. ГАНОЦЬКА О.В. - кандидат мистецтвознавства, доцент, в.о. завідувачки кафедри графічного дизайну;
Наукові публікації
8. ЄРЕМЕНКО І.І. – кандидат мистецтвознавства, доцент, в.о. завідувачки кафедри дизайну;
Наукові публікації
9. ІВАНЕНКО Т.О. – кандидат мистецтвознавства, доцент, доцент кафедри графічного дизайну;
Наукові публікації
10. КРИВУЦ С.В. – кандидат мистецтвознавства, доцент, доцент кафедри дизайну середовища;
Наукові публікації
11. КУТАТЕЛАДЗЕ В.В. – кандидат мистецтвознавства, доцент, проректор з НДР ХДАДМ.
Наукові публікації
12. ОПАЛЄВ М.Л. – кандидат мистецтвознавства, доцент, в.о. завідувача кафедри мультимедійного дизайну,
Наукові публікації
13. СБІТНЄВА Н.Ф. – кандидат мистецтвознавства, професор, декан факультету «Дизайн»,
Наукові публікації
14. ТРЕГУБ Н.Є. – кандидат архітектури, доцент, в.о. завідувачки кафедри дизайну середовища,
Наукові публікаціїСпеціальність 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація,
ОНП Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація


1. СОКОЛЮК Л.Д. – доктор мистецтвознавства, професор кафедри теорії та історії мистецтв, Наукові публікації
2. ПАВЛОВА Т.В. – доктор мистецтвознавства, професор, завідувачка кафедри візуальних практик; Наукові публікації
3. ДОЛУДА А.О. – кандидат технічних наук, доцент, в.о. завідувача кафедри реставрації та експертизи творів мистецтв; Наукові публікації
4. КОВАЛЬОВА М.О. – кандидат мистецтвознавства, доцент, доцент кафедри живопису; Наукові публікації
7. КОРНЄВ А.Ю. – кандидат мистецтвознавства, ст. викладач кафедри теорії та історії мистецтв; Наукові публікації
8. КОТЛЯР Є.О. – кандидат мистецтвознавства, професор, професор кафедри монументального живопису; Наукові публікації
9. МЕЛЬНІЧУК Л.Ю. – кандидат мистецтвознавства, доцент, доцент кафедри теорії та історії мистецтв, Наукові публікації
10. ТАРАСОВ В.В. – кандидат історичних наук, доцент, в.о. завідувача кафедри соціально-гуманітарних дисциплін;, Наукові публікації
11. ТЕСЛЕНКО І.О. – кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри аудіовізуального мистецтва$ Наукові публікації
12. ТОКАР М.І. – кандидат мистецтвознавства, доцент, перший проректор з науково-педагогічної роботи Наукові публікації
13.ЧЕЧИК В.В. – кандидат мистецтвознавства, доцент, доцент кафедри теорії та історії мистецтв, Наукові публікації
14. ШУЛІКА В.В. – кандидат мистецтвознавства, доцент, доцент кафедри реставрації та експертизи творів мистецтв Наукові публікації