ЗАХИСТ КАНДИДАТСЬКИХ ДИСЕРТАЦІЙ В ХДАДМ

28 та 29 січня 2016 року відбувся захист дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства.

28 січня на розгляд спеціалізованої вченої ради були представлені роботи Марії Петрівни Єфімової («Дизайн дитячої книги України: художньо-проектні принципи і засоби», спеціальність 17.00.07 – дизайн) та Наталії Сергіївни Брижаченко («Інтерактивність як чинник формування дизайну сучасного громадського інтер’єру», спеціальність 17.00.07 – дизайн).

29 січня пройшов захист дисертаційОлександра Ігоровича Сошинського («Еволюція та принципи інтеграції комплексу засобів дизайну у формуванні середовища торговельних центрів», спеціальність 17.00.07 – дизайн) та Наталії Олександрівни Усенко(«Художнє життя Харкова другої половини ХХ – початку ХХІ століття», спеціальність 17.00.05 – образотворче мистецтво).