КАФЕДРА
ТЕОРІІ І ІСТОРІІ
МИСТЕЦТВ

СУШКО
Валентина Анатоліївна

В.о.завідувача кафедри
теорії і історії мистецтв
доцент, кандидат історичних наукМистецтвознавство – галузь гуманітарного знання, що досліджує закономірності функціонування мистецтва як одного з найважливіших чинників розвитку людства, рушійної сили у формуванні національної та світової культури.

Як окремий структурний підрозділ кафедра теорії і історії мистецтв існує з 1992 року і у своїй роботі прагне продовжувати славні традиції, закладені такими видатними представниками харківської мистецтвознавчої школи, як Є. Рєдін, Ф. Шміт, Д. Гордеєв, П. Фомін, С. Таранушенко. З 2002 року кафедра стала випусковою, здійснюючи підготовку мистецтвознавців.

Мета діяльності кафедри - підготовка фахівців-мистецтвознавців широкого профілю, які набувають в процесі навчання фундаментальних знань у галузі теорії та історії мистецтва і суміжних наук, навичок дослідницької, музейної, педагогічної, видавничої, галерейної, менеджерської роботи тощо. Студенти вивчають історію вітчизняного та світового класичного, сучасного та актуального мистецтва, здобувають фундаментальні знання з історії розвитку вітчизняної та зарубіжної художньої культури, у тому числі засвоюють та досліджують невідомі досі широкому загалові сторінки її становлення та розвитку. Поряд з оволодінням основами фахових дисциплін, вони набувають знань із суміжних, історичних та культурологічних дисциплін – філософії, естетики, історії літератури, музики, театру, кінематографу, міфології, археології, тощо.

Адреса: 3-й корпус ХДАДМ, вул. Мистецтв, 8, ауд. 205.
Телефон: (057) 706-02-81
E-mail: tim@ksada.org

ПЕРСПЕКТИВИ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Після закінчення академії випускники кафедри Теорії і історії мистецтв можуть працювати в таких сферах діяльності:

музейні установи та освітні й наукові інституції;
кураторство виставкової діяльності;
галерейна справа;
арт-журналістика;
мистецтвознавча експертиза;
видавнича справа.

СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ

Кафедральні повідомлення, події та оголошення.
ПЕРЕГЛЯНУТИ СТОРІНКУ FACEBOOK


ЧОМУ МИ НАВЧАЄМО

Бакалаврат

Історія зарубіжного мистецтва_2ГД_4семКорнєв,Осадча_fin pdf
Історія мистецтвознавства та художньоі критики,3М,6 сем,Осадча pdf
Історія-зарубіжного-мистецтва_2МД_4 сем Корнєв,Осадча_fin pdf
Історія-зарубіжного-мистецтва_2ПД_4 сем Корнєв,Осадча pdf
Методика викладання дисциплін, 3М,6 сем,Осадча pdf
Історія зарубіжного м-ва,_1 мистецтвознавці,_ІІ сем,Сушко В.А pdf
Історія зарубіжного м-ва,1М-во, 2сем,Мельничук Л.Ю. pdf
Історія станкового живопису, 4СЖ ,8 сем,Мельничук Л.Ю. pdf
Історія українського м-ва,2М,4 сем._Найденко pdf
Історія зарубіжного м-ва,потік1ОМ, ІІ семестр Сушко,Найденко pdf
Теорія мистецтв, 1М-во,2сем,Мельничук Л.Ю pdf
Основи теорії мистецтва,4М,4КВД,8 сем,_Найденко pdf
Артжурналистика,3курс,М-во,5 сем,Корнєв А.Ю pdf
Історія зарубіжного м-ва,1М-во,1сем,Сушко В.А pdf
Історія ДУМ,2М-во,3сем,Сушко В.А. pdf
Етнологія,1М-во,1сем,Сушко В.А pdf
Історія зарубіжного м-ва, потік 1ОМ,1 сем,Сушко,Найденко pdf
Мельничук Л.Ю,Основи наукових досліджень ,4 курс,поток ОМ,7сем, pdf
Міфологія,1М-во,1сем,Осадча_ pdf
Історія українського м-ва,2М,3сем,_Найденко pdf
Мельничук,Історія зарубіжног м-ва,2М-во,3 сем pdf
Основи музеєзнавства,1М-во,1сем,Сушко В.А pdf

Магістратура

культура України ХХ ст.;
теорія мистецтва;
наукове дослідження сучасного мистецтва;
спецкурси з проблем літератури та сучасного образотворчого мистецтва;
методика організації НДР за фахом;
основи рецензування та редагування;
риторика.


ПРОЄКТ ОНП ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ

Запрошуємо стейкголдерів, студентів, випускників і викладачів ХДАДМ долучитися до обговорення ОПП "Мистецтвознавсто" Пропозиції надсилати на електронну пошту: cafedrahistory@i.ua

Проект освітньо-професійної програми Мистецтвознавство Ступінь вищої освіти Бакалавр галузі знань 02 Культура і мистецтво за спеціальністю 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація Кваліфікація: Бакалавр образотворчого мистецтва, декоративного мистецтва, реставрації / мистецтвознавець (.pdf)


19 травня 2021 року на кафедрі теорії і історії відбувся захист курсових робіт студентів-мистецтвознавців.
В режимі онлайн-конференції студенти доповіли про результати своїх наукових студій впродовж 2020-2021 навчального року.
Тематика наукових студентських робіт досить широка та багатопланова. Проте найбільше досліджень стосується сучасного українського мистецтва, творчості харківських майстрів, творчість яких пов’язана з Академією:

 1. Герасімова Дарія (ІІІ курс) «Політичні перформанси України 1990-х років (на прикладі «Групи швидкого реагування» та «Фонд Мазоха»)».

 2. Догадайло Дар’я (ІІІ курс) «Пейзажні серії Закарпаття та Сходу у творчості Валерія Шматька».

 3. Єсипенко Каріне (ІІІ курс) «Іконописні образи храму Іоанна Богослова І.Моргунова, О.Єрофєєвої та О.Моргунової як продовження традицій українського іконопису (особливості авторської мови)».

 4. Набокова Юлія (ІІІ курс) «Тенденції сучасної української експериментальної книжкової ілюстрації (на прикладі проектів творчої групи «Аґрафка» та Поліни Дорошенко)».

 5. Шевченко Єва (ІІІ курс) «Жанр автопортрету в харківській та литовській фотографії (на матеріалі Сергія Солонського та Віолетти Бубелітте)».

 6. Василевич Наталя (ІІ курс) «Образотворчо-стилістичні особливості стінописів Михайла Сватули (на прикладі роботи «Афганська війна. Як це було…», 2003)».

 7. Питюкова Ірина (ІІ курс) «Міжнародне триєнале екологічного плакату “4-й Блок”: диптих Сергія Камєнного “Ковчег”».

 8. Голік Юрій (І курс) «Творчість Віталія Куликова: стан вивченості теми».

 9. Манукян Астер (І курс) «Творчість Вачагана Миколайовича Норазяна в мистецтвознавчій літературі».

 10. Удовіченко Анна (І курс) «Творчість Віктора Чауса в дискурсі мистецтвознавчих досліджень».


Широкий є спектр робіт, присвячених діячам та явищам світового мистецтва:

 1. Недоступ Дар’я (І курс) «Мистецтво Дієго Веласкеса: стан наукової вивченості теми».

 2. Тереніна Юлія (І курс) «Мистецтво англійського художника Вільяма Тернера: стан наукової вивченості теми».

 3. Чевалкова Наталя (ІІ курс) «Триптих “Фауст” Михайла Врубеля: художні образи та стильові особливості».

 4. Пантюх Юлія (ІІ курс) «“Автопортрет та портрет Петра Кончаловського” І.Машкова: художньо-образні та стильові особливості».

 5. Павленко Марина (І курс) «Період сюрреалізму в мистецтві Пабло Пікассо: стан дослідженості теми».

 6. Голенко Руслана (І курс) «Течія поп-арту в світовому мистецтві ХХ століття: стан наукової вивченості теми».

Студенти продемонстрували щиру зацікавленість обраною тематикою, навіть за складних карантинних умов зумівши попрацювати з музейними колекціями — зокрема, музею ХДАДМ “4-й блок” та доступною науковою літературою.