КАФЕДРА
ТЕОРІІ І ІСТОРІІ
МИСТЕЦТВ

СУШКО
Валентина Анатоліївна

В.о.завідувача кафедри
теорії і історії мистецтв
доцент, кандидат історичних наукМистецтвознавство – галузь гуманітарного знання, що досліджує закономірності функціонування мистецтва як одного з найважливіших чинників розвитку людства, рушійної сили у формуванні національної та світової культури.

Як окремий структурний підрозділ кафедра теорії і історії мистецтв існує з 1992 року і у своїй роботі прагне продовжувати славні традиції, закладені такими видатними представниками харківської мистецтвознавчої школи, як Є. Рєдін, Ф. Шміт, Д. Гордеєв, П. Фомін, С. Таранушенко. З 2002 року кафедра стала випусковою, здійснюючи підготовку мистецтвознавців.

Мета діяльності кафедри - підготовка фахівців-мистецтвознавців широкого профілю, які набувають в процесі навчання фундаментальних знань у галузі теорії та історії мистецтва і суміжних наук, навичок дослідницької, музейної, педагогічної, видавничої, галерейної, менеджерської роботи тощо. Студенти вивчають історію вітчизняного та світового класичного, сучасного та актуального мистецтва, здобувають фундаментальні знання з історії розвитку вітчизняної та зарубіжної художньої культури, у тому числі засвоюють та досліджують невідомі досі широкому загалові сторінки її становлення та розвитку. Поряд з оволодінням основами фахових дисциплін, вони набувають знань із суміжних, історичних та культурологічних дисциплін – філософії, естетики, історії літератури, музики, театру, кінематографу, міфології, археології, тощо.

Адреса: 3-й корпус ХДАДМ, вул. Мистецтв, 8, ауд. 205.
Телефон: (057) 706-02-81
E-mail: tim@ksada.org

ПЕРСПЕКТИВИ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Після закінчення академії випускники кафедри Теорії і історії мистецтв можуть працювати в таких сферах діяльності:

музейні установи та освітні й наукові інституції;
кураторство виставкової діяльності;
галерейна справа;
арт-журналістика;
мистецтвознавча експертиза;
видавнича справа.

СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ

Кафедральні повідомлення, події та оголошення.
ПЕРЕГЛЯНУТИ СТОРІНКУ FACEBOOK


ЧОМУ МИ НАВЧАЄМО

Бакалаврат

Історія зарубіжного мистецтва_2ГД_4семКорнєв,Осадча_fin pdf
Історія мистецтвознавства та художньоі критики,3М,6 сем,Осадча pdf
Історія-зарубіжного-мистецтва_2МД_4 сем Корнєв,Осадча_fin pdf
Історія-зарубіжного-мистецтва_2ПД_4 сем Корнєв,Осадча pdf
Методика викладання дисциплін, 3М,6 сем,Осадча pdf
Історія зарубіжного м-ва,_1 мистецтвознавці,_ІІ сем,Сушко В.А pdf
Історія зарубіжного м-ва,1М-во, 2сем,Мельничук Л.Ю. pdf
Історія станкового живопису, 4СЖ ,8 сем,Мельничук Л.Ю. pdf
Історія українського м-ва,2М,4 сем._Найденко pdf
Історія зарубіжного м-ва,потік1ОМ, ІІ семестр Сушко,Найденко pdf
Теорія мистецтв, 1М-во,2сем,Мельничук Л.Ю pdf
Основи теорії мистецтва,4М,4КВД,8 сем,_Найденко pdf
Артжурналистика,3курс,М-во,5 сем,Корнєв А.Ю pdf
Історія зарубіжного м-ва,1М-во,1сем,Сушко В.А pdf
Історія ДУМ,2М-во,3сем,Сушко В.А. pdf
Етнологія,1М-во,1сем,Сушко В.А pdf
Історія зарубіжного м-ва, потік 1ОМ,1 сем,Сушко,Найденко pdf
Мельничук Л.Ю,Основи наукових досліджень ,4 курс,поток ОМ,7сем, pdf
Міфологія,1М-во,1сем,Осадча_ pdf
Історія українського м-ва,2М,3сем,_Найденко pdf
Мельничук,Історія зарубіжног м-ва,2М-во,3 сем pdf
Основи музеєзнавства,1М-во,1сем,Сушко В.А pdf

Магістратура

культура України ХХ ст.;
теорія мистецтва;
наукове дослідження сучасного мистецтва;
спецкурси з проблем літератури та сучасного образотворчого мистецтва;
методика організації НДР за фахом;
основи рецензування та редагування;
риторика.