КАФЕДРА
ГРАФІЧНОГО ДИЗАЙНУ

ГАНОЦЬКА Ольга Василівна

кандидат
мистецтвознавства,
доцент,
завідувач кафедри


Кафедру графічного дизайну ХДАДМ було засновано у 1922 році, коли при Харківському художньому технікумі відкрили першу графічну майстерню. Історія створення кафедри бере початок від історії формування вищої художньої освіти Харкова й харківської графічної школи зокрема. Сьогодні це одна з найпотужніших дизайнерських кафедр України, педагогічний склад кафедри графічного дизайну ХДАДМ – це творчий колектив, який вирішує спільні завдання з підготовки бакалаврів, магістрів та аспірантів. Обов’язковою умовою успішного навчання студентів є поєднання цифрових технологій з художніми практиками (проєктна графіка, каліграфія, авторський друк, проєктування упаковки, фотографіка тощо). Підготовка студентів зі спеціальних дисциплін заснована на авторських навчальних програмах. Серед методів, які застосовуються викладачами кафедри — вивчення класичних творів мистецтва, аналіз сучасних та історичних об’єктів графічного дизайну, участь у майстер-класах видатних українських та закордонних дизайнерів. Випускники кафедри є членами творчих спілок, засновниками та керівниками агенств та фірм, арт-директорами, провідними графічними дизайнерами, спеціалістами у видавництвах, у дизайні зовнішньої реклами та інших сферах візуальної комунікації.

Адреса: 3-й корпус ХДАДМ, вул. Мистецтв, 8, ауд. 311.
E-mail: ksada.gd@gmail.com
Телефон: +38 (057) 706-28-11


ПРОЄКТ ОПП ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ

Рекомендації та побажання надсилати до 10.07.2021 за адресою: ksada.gd@gmail.com

Проект освітньо-професійної програми «ДИЗАЙН ВІЗУАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ» Другого рівня вищої освіти спеціальність 022 Дизайн галузі знань 02 Культура і мистецтво (.pdf)

ПЕРСПЕКТИВИ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Після закінчення академії випускники кафедри графічного дизайну можуть працювати у різних сферах діяльності:

Поліграфічна продукція;
Сфера комунікації;
Дизайн упаковки, етикетки;
Шрифтовий дизайн;
Веб-дизайн;
Комп’ютерна графіка;
Фото-дизайн;
Сфера реклами;
Видавнича справа.

СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ

Кафедральні повідомленьня, події, наші найкращі проєкти.
ПЕРЕГЛЯНУТИ ГРУПУ FACEBOOK


ЩО МИ ВИВЧАЄМО

Бакалаврат

Композиція і проєктна графіка;
Формоутворення;
Шрифт (каліграфія, летеринг, акцидентний шрифт);
Техніки друкованої графіки (шовкодрук, лінорит, офорт);
Проєктування (елементи візуальної ідентифікації, брендинг, плакат за видами);
Технології макетування упаковки;
Історія графічного дизайну;
Типографіка;
Додрукарська підготовка (технічний процес створення поліграфічної продукції);
Комп’ютерна графіка (Corel Draw, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, InDesign).

Магістратура

Концептуальне проєктування;
Сучасні мистецькі та дизайнерські практики;
Інноваційні методи візуальної комунікації;
Дизайн цифрового шрифту;
Арт упаковка;
Арт друк у дизайн-проєктах;
Проєктна ілюстрація;
Дизайн віртуальних імерсійних просторів;
Дизайн доповненої реальності;
Фрактальна анімація.