КАФЕДРА МЕТОДОЛОГІЙ
КРОС-КУЛЬТУРНИХ
ПРАКТИК

АЛФЬОРОВА
Зоя Іванівна

завідувачка кафедри, доктор мистецтвознавства, професор, голова Харківського осередку Національної Спілки кінематографістів України, член Східного науково-мистецького центру Національної академії мистецтв України


Кафедра методологій крос-культурних практик (МККП) забезпечує загальну фахову підготовку студентів. Простором її діяльності є міжфакультетське середовище академії, яке акумулює крос-культурні та міждисциплінарні гуманітарні проєкти. Колектив кафедри акцентує науково-дослідницьку діяльність на методологічному аспекті крос-культурних практик.
Навчальні дисципліни, що становлять засади освітньої пропозиції кафедри, покликані формувати адекватні відносини між митцем та соціумом, допомагати художнику та дизайнеру, фільммейкеру у пошуку власного творчого обличчя. Фахівці кафедри МККП розробляють науково-дослідну тему "Методологія крос-культурних досліджень аудіовізуальних та візуальних практик" (тема зареєстрована в УкрІНТЕІ).
Здобутками кафедри у цьому напрямі стало видання кількох кафедральних монографій. Окрім цього науково-дослідна тема кафедри представлена у фахових дослідженнях З. Алфьорової, А. Артеменка, С. Єрмакова, В. Тарасова, Н. Більдер, А.Батюк, А.Сагалович, С.Надобка. До виконання кафедральної теми долучаються і фахівці інших кафедр ХДАДМ.
На кафедрі сформувався оригінальний вектор в науково-дослідницькій діяльності викладання, який є вкрай актуальним для сучасних крос-культурних та крос-дисциплінарних студій. Це підтверджується участю викладачів кафедри в міжнародних та відчизняних наукових проєктах.

Адреса: 3-й корпус ХДАДМ, вул. Мистецтв, 8, ауд. 203.
E-mail: MKKP@ksada.org
Телефон: +38 (057) 706-02-81

МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ:

МАТЕРІАЛИ для семінару з дисципліни "Історія української культури та мистецтва", 2 курс, ОМ:

Завдання для семінару з дисципліни "Історія української культури та мистецтва", 2 курс, ОМ, викладач В.В. Тарасов;

Література для семінару з дисципліни "Історія української культури та мистецтва", 2 курс, ОМ, викладач В.В. Тарасов;

Шановні студенти!
Перегляньте, будь ласка, список, що фіксує наявність виконаних семінарських робіт
та модульної контрольної роботи"

ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ з дисципліни "Філософія", 3 курс, ОМ, викладач О.М. Суховій;

Завдання з дисципліни "Філософія", 3 курс, ОМ, викладач О.М. Суховій;

Завдання з дисципліни "Естетика", 3 курс, ОМ, викладач О.М. Суховій;

ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ з дисципліни "КОМП`ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ", 2 курс, КГД, викладач Г.В. Штан.

СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ

ДИСЦИПЛІНА «АРТ-РИНОК І ХУДОЖНЯ КУЛЬТУРА» / ДОЦ. ВОЛОДИМИР ТАРАСОВ


Антикваріат у системі арт-ринку
ЗАЙТИ НА КАНАЛ YOUTUBE


«Чому продають усілякий непотріб?» Антикваріат як елемент арт-ринку
ЗАЙТИ НА КАНАЛ YOUTUBE


Що робить антикваріат мистецтвом?
ЗАЙТИ НА КАНАЛ YOUTUBE


Арт-аукціон: типологія аукціонних практик
ЗАЙТИ НА КАНАЛ YOUTUBE


Арт-ринок: Як "Сотбіс" продає Боттичеллі
ЗАЙТИ НА КАНАЛ YOUTUBE

ДИСЦИПЛІНА «СУЧАСНІ МИСТЕЦЬКІ ПРАКТИКИ» (РОЗМОВИ ІЗ ВИПУСКНИКАМИ ХДАДМ) /
ДОЦ. ВОЛОДИМИР ТАРАСОВ


Гамлет Зіньківський. Про вуличне мистецтво, внутрішнього цензора і олігарха Єрмілова
ЗАЙТИ НА КАНАЛ YOUTUBE


Катерина Ткаченко. Як працює арт-ринок у Чикаго: американська мрія в дійсності
ЗАЙТИ НА КАНАЛ YOUTUBE


Аліна Калашнікова. TikTok: як соціальні медіа змінюють мистецтво
ЗАЙТИ НА КАНАЛ YOUTUBE


Катерина Шауліс. Арт-галерея між реальним та можливим
ЗАЙТИ НА КАНАЛ YOUTUBE


Наталя Маценко. Криза, як форма існування мистецтва
ЗАЙТИ НА КАНАЛ YOUTUBE


Анастасія Худякова. Про знаки, мурали та критиків
ЗАЙТИ НА КАНАЛ YOUTUBE


Аня Чирва. Fashion-design: як і куди зникає тіло?
ЗАЙТИ НА КАНАЛ YOUTUBE


Даша Кольцова. Contemporary art - мистецтво, оскільки існує
ЗАЙТИ НА КАНАЛ YOUTUBE


Валерія Горбачова. Арт-концепція і арт-проект як форми існування мистецтва
ЗАЙТИ НА КАНАЛ YOUTUBE


Микола Зінченко. Арт-аукціон: як це працює?
ЗАЙТИ НА КАНАЛ YOUTUBE

ФІЗВИХОВАННЯ ТА ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ


Covid19: Чому ми маємо носити маски? Поради та пояснення від терапевта Марії Мельник
ЗАЙТИ НА КАНАЛ YOUTUBE


Ранкова зарядка від Валерії Левченко
ЗАЙТИ НА КАНАЛ YOUTUBE


Проста розтяжка від Валерії Левченко
ЗАЙТИ НА КАНАЛ YOUTUBE


Вправи на стільці для підвищення рухової активності від Валерії Левченко
ЗАЙТИ НА КАНАЛ YOUTUBE
ЩО МИ ВИВЧАЄМО

Перший рівень вищої освіти «Бакалавр»

Філософія;
Естетика;
Соціологія;
Історія культури;
Правознавство;
Основи маркетингу і менеджменту;
Етика в культурі та мистецтві;
Інтелектуальна власність.

Другий рівень вищої освіти «Магістр»

Соціологія мистецтва;
Правові основи професійної діяльності;
Візуальна репрезентація культури;
Естетичні проблеми в художній культурі та мистецтві;

Фахівці кафедри СГД розробляють науково-дослідну тему «Соціально-гуманітарний дискурс у системі художньої комунікації» (тема зареєстрована в УкрІНТЕІ).

Кафедра СГД є органічною частиною тривалої художньо-мистецької історії Харківської академії дизайну і мистецтв, що у своїй гуманітарній якості бере початок від фундаторів художньої освіти у нашому місті XVIII-XIX століть.
Її структурно-адміністративне оформлення в окремий навчальний підрозділ відбулося у 1960-х роках на хвилі піднесення уваги в суспільстві до питань гуманітаристики та проблеми дослідження соціальних явищ.
У 1980-х роках кафедральний проєкт було переосмислено у річищі соціально-політичного спрямування. Кафедра отримала відповідну назву, а її керманичами виступили відомі на той час фахівці у царині політичних наук (доц. Петро Прокопенко) та економіки (доц. Володимир Задорожний).
На початку 2000-х років кафедра «Соціально-гуманітарних дисциплін» плідно працює у філософсько-естетичному напрямі, актуалізуючи проблематику філософії мистецтва, питання естетики художнього твору та вивчення психології творчості. Очолює кафедру проф. Станіслав Пазинич.
З середини 2010-х років кафедра посилює культурологічну та мистецтвознавчу складову, пропонуючи навчальну програму синтетичного, універсального змісту. Очолює кафедру доц. Володимир Тарасов.

Окремим структурним підрозділом кафедри є секція фізичного виховання
(зав секції – доц. Надія Коломієць), діяльність якої спрямована на розвиток здорового способу життя, творчої та фізичної активності молоді.

РЕЗУЛЬТАТИ ЗА ДРУГИЙ СЕМЕСТР

РЕЗУЛЬТАТИ з дисципліни "Естетика" та "Історія української культури та мистецтва",
для студентів 2-го курсу, 2-го курсу зі скороченим терміном заочної форми навчання спеціалізації ОМ, викладач: к.і.н., доц. В.В. Тарасов

Результати за друий семестр студентів 2 курсу факультету «Образотворче мистецтво» денної форми навчання з дисципліни «Історія української культури і мистецтва»

РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРШОГО МОДУЛЯ

Результати першого модуля студентів 3 курсу факультету «Дизайн середовища»
з дисципліни «Естетика»