НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Кафедра здійснює підготовку скульпторів — бакалаврів (6.020205), спеціалістів (7.020208) та магістрів (8.020208) — за спеціалізацією «Станкова і монументальна скульптура». Процес підготовки бакалаврів, спеціалістів та магістрів станкової та монументальної скульптури проводиться згідно з академічними програмами, розробленими педагогами кафедри скульптури. Дисципліни «Академічна скульптура», «Композиція» та «Робота в твердих матеріалах» є провідними у підготовці фахівців. Продовженням навчання з цих дисциплін є літні практики, під час проведення яких виконуються реальні роботи.