Міжнародна наукова конференція “Теорія та практика дизайну”

Запрошуємо Вас узяти участь у ІV Міжнародній науково-практичній конференції «Теорія та практика дизайну», яка відбудеться 18-19 квітня 2017 року на базі кафедри комп’ютерних технологій дизайну і графіки Національного авіаційного університету.

 

Мета конференції:
·   виявлення сучасних тенденцій та пріоритетних напрямків розвитку в дизайні;
·   пошук нових векторів розвитку теоретичної бази дизайну;
·   налагодження творчих зв’язків між дизайнерськими навчальними закладами;
·   обговорення методик викладання професійно-орієнтованих дисциплін.

 

Планується робота таких секцій:
1) Теоретичні аспекти дизайну;
2) Практичні реалізації дизайну;
3) Дизайн-освіта.

 

За результатами роботи конференції буде видано 2 збірники праць – напрями «Мистецтвознавство» та «Технічна естетика». Збірники внесені до Переліку наукових фахових видань України з 2014 р. (наказ №1528). Свідоцтво про державну реєстрацію КВ №19102–7892Р від 0506.2012 р. Видання індексується Google Scholar, розміщене на сайті НБ ім. В.І. Вернадського.

 

Контрольні дати конференції
Подання заяв на участь у конференції та організаційних внесків – до 31 березня 2017 р.
Подання статей і сплата вартості їх публікації – до 31 березня.
Реєстрація учасників конференції – 18 квітня 2017 р. з 9.00 до 10.00.
Пленарне засідання 18 квітня 2017 р. з 10.00 до 13.00.
Робота в секціях – 18-19 квітня 2017 р.
Закриття конференції – 19 квітня 2017 р. з 11.00 до 12.00.

 

Більш детальна інформація є у прикріпленому інформаційному листі, вимогах до оформлення публікацій у збірнику наукових праць, реєстраційна картка учасника (бланк).