НАУКОВІ СТУДІЇ: ХДАДМ-УНІВЕРСИТЕТ ІМ.В.Н.КАРАЗІНА

Харківська державна академія дизайну і мистецтв тісно співпрацює не тільки із зарубіжними вищими навчальними закладами, а й з провідними вітчизняними, у тому числі Харківським університетом імені В. Н. Каразіна. Участь у наукових форумах, обмін науковими публікаціями, стажування - далеко не повний перелік каналів співпраці.

Зокрема, 4-5 жовтня 2018 року кандидат філологічних наук, доцент кафедри українознавства факультету «Дизайн середовища» Борбунюк Валентина Олексіївна взяла участь у роботі Всеукраїнської наукової конференції «Філологічний факультет Харківського університету: від заснування до сьогодення».

Наукові студії із дослідження та інтерпретації особливостей розвитку вітчизняного літературного процесу орієнтовані на забезпечення висококваліфікованої підготовки випускника внз творчої направленості.