НАУКОВО-ДОСЛІДНА ТЕМА КАФЕДРИ СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН (СГД). АКАДЕМІЧНИЙ ЗВІТ ЗА 2017 РІК.

«Соціально-гуманітарний дискурс у системі художньої комунікації» – саме так фахівці кафедри визначили свій науковий напрямок на найближчі декілька років. Запропоновані у його межах дослідження розгортатимуться у царині філософії, естетики та історії культури.

За рік, що минув з часу відкриття наукового кейсу, вийшло друком перше монографічне дослідження, що за академічною традицією перебирає на себе назву науково-дослідної теми. Відтак, книга «Соціально-гуманітарний дискурс у системі художньої комунікації» пропонується її авторами саме як комплексне дослідження, що має на меті вивчення провідних тенденцій та напрямів художньої комунікації у минулому та за сучасних обставин.

Окрім монографії важливі аспекти наукової проблеми розкриті фахівцями кафедри у наукових виданнях «Вісник ХДАДМ» (м. Харків), «Грані» (м. Дніпропетровськ), «Схід» (м. Маріуполь), ««Економіка, бізнес-адміністрування та право» (м. Харків) тощо.

Тема кафедрального дослідження визначена у відповідності із науково-дослідним спрямуванням фахівців кафедри СГД та загальним напрямком фундаментальних наукових досліджень Харківської державної академії дизайну і мистецтв.

Актуальність теми зумовлена необхідністю побудови якісного науково-теоретичного супроводу сучасних форм художньої комунікації, її аналізу як соціального явища. Важливим компонентом науково-дослідної теми, що має практичну складову, є пошук методології аналізу мистецького процесу.

Кафедральна науково-дослідна тема має міжпредметне спрямування і розглядається її учасниками як «відкритий текст», що має на меті розширення горизонту наукової діяльності. До виконання науково-дослідної теми запрошуються студенти та аспіранти, вітаються будь-які форми наукового діалогу та взаємодії із фахівцями природничих та експериментальних наук.

У процесі виконання теми заплановано проведення науково-теоретичних та методичних семінарів, наукових конференцій, видання монографічних досліджень.