РЕЗУЛЬТАТИ КОПЕРНИКУС 2017

Інформаційний центр Харківської державної академії дизайну і мистецтв отримав приємні новини від міжнародної наукометричної бази «Index Coperniсus». За підсумками роботи в 2017 році:
журнал «Традиції і новації у вищій архітектурно-художній освіті» піднявся на 7,46 пунктів,
його ICV 2017 = 56.37.
журнал «Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв» піднявся на 8,11 пунктів,
його ICV 2017 = 58.31
Вітаємо співробітників ХДАДМ та авторів наших видань з високою оцінкою їх наукових статей і бажаємо подальших успіхів!
Також повідомляємо, що 1 грудня 2018 року «Вісник ХДАДМ» було подано до індексації у міжнародну наукометричну базу Web of Science.
Чекаємо на наступні приємні новини!