EXHIBITION OF ACADEMIC PAINTING FROM THE ACADEMY’S METHODICAL FUND

The Academy has a valuable long-term addition to the Kharkiv School of Painting and Drawing.

The presented works weremade by students of the 3rd-4th years of study in the 1950s-1960s. The works presented at the exhibition had a preliminary restoration treatment at the Department of Restoration and Examination of Works of Art.

We hope that restorers and art historians will have an opportunity for research. Painters and graphic artists will be able to compare painting techniques of the past with the present and get an idea of the skill and art education of that time.

The purpose of the event is to acquaint the students and employees of the Academy with the collection of the methodical fund and to show that the methodical fund is not only a way of storing diploma theses, but a "living" department of the Academy with a long history and progressive plans for the future.

ВИСТАВКА АКАДЕМІЧНОГО ЖИВОПИСУ

З 10 грудня 2018 року у виставковій залі Музею ХДАДМ виставка академічного живопису.
Академія має цінний багаторічний доробок харківської живописної школи та школи рисунка. Представлені роботи – роботи студентів 3-4 курсів 1950-1960 років навчання. Представлені на виставці твори мали попередню реставраційну обробку на кафедрі реставрації та експертизи творів мистецтва.

Сподіваємося, що реставратори та мистецтвознавці отримають нагоду для дослідження.
Живописці і графіки матимуть змогу порівняти живописну техніку минулого з сьогоденням та отримати уяву про майстерність і тогочасну мистецьку освіту.

Специфіка цієї виставки неоднозначна. З одного боку, захід має на меті ознайомити студентів та співробітників Академії з базою метод фонду.З іншого, важливішого – показати, що методичний фонд - не спосіб зберігання дипломних робіт, а «живий» відділ Академії з історією та орієнтацією на майбутнє.