МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ХАРКІВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АКАДЕМІЇ ДИЗАЙНУ І МИСТЕЦТВ З ВИЩОЮ ЛІНГВІСТИЧНОЮ ШКОЛОЮ (ПОЛЬЩА)

З метою вивчення досвіду застосування новітніх технологій у сучасній освіті: “Global university" та “Global lаb", а також участі у міжнародних проектах та програмах все більш поширюється співробітництво Харківської державної академії дизайну і мистецтв з Вищою лінгвістичною школою (Польща). 22 лютого 2018 року відбулася зустріч викладачів ХДАДМ з Томашем Куком, проректором з міжнародної діяльності та віце-президентом Вищої лінгвістичної школи у місті Ченстохові, Польща. Під час зустрічі була обговорена можливість стажування викладачів академії у Вищій лінгвістичній школі протягом 2018 року.

Також було запрошено викладачів, аспірантів та докторантів академії прийняти участь у програмі підготовки і складання іспиту з англійської мови та отримати мовний сертифікат, що підтверджує рівень володіння іноземною мовою (не нижче В2), відповідно до вимог Міністерства освіти і науки України.

Відзначимо, що у липні 2017 року група викладачів ХДАДМ пройшла міжнародне стажування у Вищій лінгвістичній школі та прийняла участь у конференціях: “Education Strategies for Adult Education” (10 липня 2017 р., м. Ченстохова, Польща;) та “Dylematy Wspłoczesnej edukacji” (9 липня 2017 р., м. Ченстохова, Польща). Викладачі обмінялись досвідом застосування інноваційних технологій у сучасній освіті, використання мультимедійних засобів та соціальної комунікації, коучингових технологій у навчанні, а також участі у міжнародних проектах та програмах.