ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА СТУДЕНТІВ 4 КУРСУ
ФАКУЛЬТЕТУ «ДИЗАЙН СЕРЕДОВИЩА»

8 лютого 2019 р. студенти 4 курсу факультету «Дизайн середовища» Харківської державної академії дизайну і мистецтв, які проходять переддипломну практику, разом із доцентом Севериним В. відвідали експозиційну Залу історії та сьогодення Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, яка нещодавно була відкрита для широкого громадського огляду.

Відбулася зустріч з хранителем музею, завідувачем лабораторії кафедри історії і права України та зарубіжних країн професором Біликом Валерієм Павловичем, який ознайомив майбутніх дизайнерів з історичним минулим університету, найяскравішими подіями життя колективу, з музейними артефактами, цінними експонатами, візуальним матеріалом, що розкриває історію ВНЗ.

Про створення цієї експозиції студентам доповів автор проекту, відомий харківський дизайнер, головний художник Харківського історичного музею Тітінюк Ю., який є творцембільше 80-ти музейних експозицій України. Він є випускником факультету «Інтер’єр та обладнання» ХДАДМ.

Такі заходи є важливими та вкрай необхідними для майбутніх фахівців у дизайнерській діяльності. Студенти отримали позитивний досвід, який стане їм в нагоді.