ПРИЄМНА НОВИНА ВІД КОПЕРНІКУС

Інформаційний центр Харківськоїдержавної академії дизайну і мистецтв отримав приємні новини від міжнародної наукометричної бази «Index Coperniсus».

За підсумками роботи в 2018 році журнал «Традиції і новації у вищійархітектурно-художній освіті» піднявся у рейтингу цитування, його ICV 2018 дорівнює 69.83, журнал «Вісник Харківської державної академії дизайнуі мистецтв» піднявсяу рейтингу цитування, його ICV 2018 складає 58.51.

Вітаємо співробітників ХДАДМ та авторів наших видань з високою оцінкою їх наукових статей і бажаємо подальших успіхів!

Чекаємо на наступні приємні новини!