ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ ХДАДМ

Минулого тижня відбулось засідання Вченої ради ХДАДМ. На обговрення були винесенні наступні питання:

1. Присвоєння вчених звань (доповідач – учений секретар В.В. Турчин).
2.  Затвердження освітньо-професійних програм рівнів вищої освіти та відкриття спеціалізації на спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» (доповідачі – перший проректор О.В. Соболєв, завідувач навчально-методичного відділу Г.О. Жернокльова).
3. Про стан матеріально-побутового забезпечення гуртожитку Академії (доповідачі – помічник ректора В.В. Тютькін, завідувач гуртожитку О. О. Ільїна).
4. Про роботу з техніки безпеки в Академії (доповідачі – провідний інженер з ОПТБ С.В. Зекунов).
5. Різне.

Пропонуємо невеликий фотозвіт.

Фото: Олександр Сурков