КУРСОВІ РОБОТИ СТУДЕНТІВ КАФЕДРИ ДИЗАЙНУ ТКАНИН ТА ОДЯГУ

З 21-го лютого на факультеті «Дизайн середовища» ХДАДМ починається захист дипломних проектів студентами освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст». Напередодні захистів згадуємо курсові роботи студентів кафедри «Дизайн тканин та одягу», які були представлені на зимовій екзаменаційній сесії.