НОВА СПЕЦІАЛЬНІСТЬ НА КАФЕДРІ ПЕДАГОГІКИ ТА ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ

Запрошуємо на освітньо-професійну програму для магістрів «ХУДОЖНЯ ПЕДАГОГІЧНА ТЕРАПІЯ».

Мета магістерської програми – підготовка нової генерації викладачів мистецької школи через поєднання сучасних арт-технологій, основ арт-терапії та інноваційних педагогічних методів й навчальних технологій.

Зміст програми відповідає Магістерським програмам європейських вищих навчальних закладів-партнерів.

Синтез навчальних дисциплін дозволить:

* опанувати англійську мову на рівні В2 (згідно із Загальноєвропейськими Рекомендаціями з мовної освіти), що сприятиме формуванню уміння взаємодіяти у мультидисциплінарному оточенні на міжнародному рівні, а також уможливлює підтвердження рівня володіння мовою міжнародним сертифікатом;
* оволодіти спеціальними інтерактивними технологіями активізації навчальної діяльності з фахових дисциплін, інформаційно-комп'ютерними та телекомунікаційними технологіями навчання, економікою та менеджментом мистецької освіти;
* раціонально організувати проектний процес, системно мислити, розробляти, формувати та контролювати основні етапи виконання проекту, представляти результати діяльності у зарубіжному науковому і професійному середовищі;
* орієнтуватись у генезисі сучасного художнього процесу в дизайні; володіти базовими методиками захисту інтелектуальної власності;
* уможливлює подальше навчання в аспірантурі за спеціальностями «дизайн» та «педагогіка».

Контакти: кафедра Педагогіки та іноземної філології
тел.: (057) 706-02-46; 098-619-67-7