МІЖКАФЕДРАЛЬНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ПРОЕКТ «ПРЕДМЕТНЕ МИСТЕЦТВО: ВІД АНАЛІЗУ ДО ЕКСПОНУВАННЯ»

Зусиллями викладачів кафедр соціально-гуманітарних дисциплін, теорії і історії мистецтв, реставрації станкового та монументального живопису та кафедри рисунку стартував спільний науково-дослідний проект кафедр СГД, ТІМ, РСМСЖ та рисунку «Предметне мистецтво: від аналізу до експонування» (науковий керівник – доцент Володимир Тарасов).

Проект спрямовано на підтримку наукових розробок студентів, що цікавляться проблемами предметного мистецтва, методиками аналізу культурно-історичного матеріального спадку та антикварною роботою із предметним середовищем.

За словами доктора мистецтвознавства, професора, завідувача кафедри ТІМ Людмили Соколюк, студенти-мистецтвознавці, досліджуючи давні форми, продовжують академічні традиції харківської мистецтвознавчої школи, яка ще з кінця ХІХ – початку ХХ ст. активно розвивала аналітику архаїчного мистецтва.

Самі студенти вважають, що вивчення давній мистецьких артефактів спонукає і громадську культурно-історичну активність, пропонуючи для масового глядача практично втрачені, виведені із музейного обігу художні об’єкти.

Робота Іллі Шльомича (студент кафедри ТІМ, ІІ курс) пов’язана із реконструкцієї та музеєфікацією елліністичної посудини, що походить із Північного Причорномор’я та датується періодом зміни тисячоліть: І ст. до н.е. – І ст. н.е. Об’єкт було надано для аналізу Артемом Дерев’янком, викладачем кафедри РСМЖ, одним з провідних фахівців із реставрації давнього предметного середовища.

Результати дослідження Іллі Шльомича були заслухані на міжнародній науковій конференції «Слобожанські читання» та опубліковані в одноосібній фаховій статті у журналі «Харківський історико-археологічний збірник», за що і студент і його керівник вдячні Леонідові Мачуліну, начальнику інформаційного центру ХДАДМ.

«Я намагався відновити базову форму предмету, – підкреслює студент, – вивчити закономірності його побудови та на цій основі запропонувати програму графічної реконструкції та експонування форми. Мені здається, це, загалом, вдалося».

Дослідження Віті Щелканової (студентка кафедри ТІМ, ІІ курс) було спрямоване на вивчення та реконструкцію орнаментальної мови давньої пластики. За основу студенткою була взята кахля першої третини XVII століття із Полтавщини, яку надав для аналізу викладач кафедри рисунку Євген Єгоров – відомий у Харкові не тільки як митець, але й як поціновував старовини та дослідник матеріальної культури регіону.

«На початковому етап, – підкреслює Віта Щелканова, – кахля була реконструйована камеральними засобами, що дозволило виявити особливості її побудови та руйнування. Надалі я намагалася за допомогою фотозйомки та графічної реконструкції у пакеті програм Adobe відновити її коректний зовнішній вигляд. Зараз об’єкт готується для експонування. Найцікавіше те, що кахля має свою життєву історію, пов’язану із місцем знаходження, що також надало мені стимулів до подальшого аналізу»

Результати дослідження студентки також були представлені на міжнародній науковій конференції «Слобожанські читання», наразі матеріал готується для наукової публікації.

Як зазначає науковий керівник проекту, кандидат історичних наук, доцент Володимир Тарасов (в.о. завкафедри СГД), наукові дослідження студентів засвідчують ефективність міжкафедрального співробітництва: «Те, що навряд чи би вдалося здійснити самотужки, стало можливим через зусилля колег та друзів, що небайдужі до мистецтва та культури своєї країни. Студенти працювали настільки плідно, що, до певної міри, вийшли за межі звичного наукового простору історії та теорії мистецтва. Утім, у міжкафедральних проектах це, скоріше, позитивна риса, яка засвідчує майбутні точки зростання. Усім творчої наснаги!»