ТРАВНЕВІ КОНФЕРЕНЦІЇ В ХДАДМ

До Дня науки, що відзначається 17 травня 2016 р., будуть проведені конференція професорсько-викладацького складу та студентська наукова конференція за підсумками 2015-2016 навчального року. Тематика конференцій – за профілем кафедр. За запрошенням кафедр можуть приймати участь доповідачі з інших ВНЗ України. Статті і тези можна надавати у електронному вигляді до редакційного відділу до 17 травня 2016 р. або за адресою: disput@ksada.edu.ua.

За підсумками роботи конференцій буде видано збірки доповідей.

Вимоги до статей: 2 сторінки А4 в редакторі Word (обсяг для викладачів не лімітований). Орієнтація сторінки книжкова, всі поля 20 мм, шрифт Times New Roman, кегль 14, через 1,5 інтервали.

Заголовок повинен мати прізвище автора, його науковий ступінь, вчене звання, назву статті. Для студентів – додатково курс, спеціальність, ПІБ та посаду наукового керівника. ОБОВ’ЯЗКОВО ДЛЯ СТУДЕНТІВ стаття у роздрукованому вигляді з підписом керівника.