ВИСТАВКА «МЕТАМОРФОЗИ КОЛЬОРУ»

16 грудня в КПЦ «Будинок Нюрнбергу» відбулось відкриття виставки «Метаморфози кольору». Створені роботи мають кольорознавчу основу, яка викладається студентам 1-го курсу ХДАДМ, що допомагає сформувати і систематизувати знання про основи кольору і колористики, набути навичок у виконанні колористичних площинних композицій з урахуванням отриманих відомостей про принципи та закономірності складання колірних гармонійних груп і типів, а також колористичних композицій, заснованих на психологічній дії кольорів і асоціаціях.

Знайомство з науковими основами кольорознавства в просторі мистецтва і дизайну сприяє формуванню особистості студента і відкриває широкі можливості для наукового і художньо-мистецького експериментування.

Керівник проекту «Метаморфози кольору», заснованого у 2011 році, доцент кафедри «Живопис», Людмила Павлівна Горбатенко безпосередньо викладає кольорознавство та творчо працює сама, надихаючи до експериментального пошуку студентів.

Представлені композиції на персональній виставці авторки у «Будинку Нюрнбергу» виконані за визнаними законами єдності й цілісності композиції, які виявляють рух кольору в його нескінченному різноманітті. «Метаморфози кольору».