ТВОРЧЕ ЗАВДАННЯ З ІСТОРІЇ ДИЗАЙНУ

На практичних заняттях з дисципліни «Історія дизайну за профспрямуванням» студенти 4-го курсу спеціалізації «Дизайн одягу» під керівництвом ст. викл. Гурдіної В.В. виконували роботу «Створення образу в стилі епохи 20 – 30-х років».

Фото робіт: Станіслава Мітіна

Локація: ХДАДМ