КРУГЛИЙ СТІЛ ПРИСВЯЧЕНИЙ ДОКУМЕНТУВАННЮ
МОНУМЕНТАЛЬНОГО ЖИВОПИСУ М. КИЄВА.

15 березня 2019 р. у м. Києві відбувся Круглий стіл присвячений документуванню монументального живопису м. Києва. Організаторами круглого столу стали Київська міська державна адміністрація, департамент охорони культурної спадщини, Київський науково-методичний центр по охороні, реставрації та використання пам'яток історії, культури і заповідних територій, ДІАЗ «Стародавній Київ», Інститут археології НАН України, УТОПІК, Центр пам'яткознавства НАН України, ГО «Культура заради майбутнього». Метою Круглого столу – посилення діалогу і обміну досвідом між фахівцями та представникамигромадськості, владою і експертами в галузі документування монументального живопису.
В якості одного з спікерів заходу був запрошений кандидат мистецтвознавства,
доцент ХДАДМ В. Шуліка.
На круглому столі обговорювались наступні питання:
Формулювання проблематики документування монументального живопису міста Києва з метою збереження об'єктів культурної спадщини шляхом їх відповідного обліку.
Аналіз архівних даних, розвиток нових та інклюзивних способів контекстуалізації, відображення та використання різних медіа і документів.
Принципи використання інструментарію який допоможе оцифровувати та каталогизувати архівні документи, об'єднати спільноту архівістів з науковцями і громадянським суспільством.
Окреслення проблематики галузі у вигляді інформаційних продуктів та друкованих каталогів як один із шляхів популяризації культурної спадщини та привернення уваги громадськості.
Обговорення форм та принципів документування сакрального монументального живопису міста Києва.
Обговорення форми єдиного електронного переліку документування сакрального монументального живопису міста Києва.
Використання об'єктів культурної спадщини, що містять монументальний живопис міста Києва як баз мистецтвознавчої практики студентів за відповідним профілем навчання.
Розробка пропозицій щодо ведення короткотермінових курсів фотофіксації сакрального монументального живопису міста Києва із урахуванням особливих потреб галузі.
Популяризація монументального живопису як одна із можливостей розвитку туристичної інфраструктури міста.
Створення та інформаційна підтримка електронного каталогу монументального живопису міста.