ВІТАЄМО

ректора ХДАДМ, професора В. Даниленка – з обранням академіком НАМ України;
професора кафедри «Графічний дизайн» О. Векленка –  з обранням академіком НАМ України;
завідувача кафедри «Живопис», професора В. Ганоцького – з обранням член-кореспондентом НАМ України.