Оголошено набір
на освітньо-професійну програму для магістрів
«ДИЗАЙН, АРТ-ЕДУКАЦІЯ»
  до Харківської державної академії дизайну і мистецтв

 

Програма відповідає магістерським програмам європейських вищих навчальних закладів мистецького спрямування. Поєднання загально-мистецької та професійно-педагогічної складових акцентує на здатність виконувати такі види професійної діяльності, а саме: освітню (дизайнер, педагог у сфері вищої освіти, професійної освіти, підготовки і перепідготовки педагогічних кадрів), науково-дослідницьку (у різних типах науково-дослідних і освітніх установ), організаційно-управлінську (менеджер системи педагогічної освіти).

Синтез навчальних дисциплін дозволить:
- опанувати англійську мову на рівні В2 (згідно із Загальноєвропейськими Рекомендаціями з мовної освіти), що сприятиме формуванню уміння взаємодіяти у мультидисциплінарному оточенні на міжнародному рівні, а також уможливлює підтвердження рівня володіння мовою міжнародним сертифікатом;
- оволодіти спеціальними інтерактивними технологіями активізації навчальної діяльності з фахових дисциплін, інформаційно-комп’ютерними та телекомунікаційними технологіями навчання, економікою та менеджментом мистецької освіти;
- отримати «подвійний диплом» (Польща);
- раціонально організувати проектний процес, системно мислити, розробляти, формувати та контролювати основні етапи виконання проекту, представляти результати діяльності у зарубіжному науковому і професійному середовищі;
- орієнтуватись у генезисі сучасного художнього процесу в дизайні; володіти базовими методиками захисту інтелектуальної власності.

Додаткова інформація: вул. Мистецтв, 8, корпус № 2, кафедра педагогіки та іноземної філології (ауд. 301) тел.: (057) 720-23-59; 098-619-67-74