ВИКЛАДАЧІ ХДАДМ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У МІЖНАРОДНОМУ ВИДАВНИЧОМУ ПРОЕКТІ

Викладачі кафедри теорії і історії мистецтва ХДАДМ доктор мистецтвознавства, проф. Соколюк Л.Д. і кандидат мистецтвознавства, доц. Павлова Т.В. взяли участь у міжнародному проекті “Encyclopedie de l’avant-garde russe”. 2 томи цього видання можна придбати в Парижі в книгарні Центру Жоржа Помпіду. Вартість – 600 Є. 

Статті, написані Л.Д. Соколюк, присвячені творчості майстрів українського авангарду – М. Андрієнка-Нечитайла, О. Архипенка, М. Бойчука, В. Кричевського, Н. Генке-Меллер, Є. Сагайдачного, М. Синякової. Статті Т.В. Павлової присвячені творчості майстрів авангарду в Харкові – В. Єрмілова і Б. Косарєва. В розміщених в цих виданнях матеріалах Л.Д. Соколюк і Т.В. Павловою розкрито національну самобутність авангардної творчості цих українських мистців.