ОЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ ПРОНІН
ДО ВСЕСВІТНЬОГО ДНЯ НАУКИ В ІМ'Я МИРУ ТА РОЗВИТКУ

20-21 листопада 2019 року в музейному комплексі Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова з нагоди Всесвітнього дня науки в ім'я миру та розвитку пройшла V Всеукраїнська науково-практична конференція
«СПАДЩИНА УНІВЕРСИТЕТУ: ІСТОРІЯ, ОСВІТА, НАУКА, КУЛЬТУРА, ОСОБИСТІСТЬ»
.

Музей Харківської державної академії дизайну і мистецтв долучився до заходів. Доповідь було присвячено творчості Олександра Федоровича Проніна, автора і керівника створення вітражів, що розміщені в Університеті міського господарства.

Усе своє життя Олександр Пронін присвятив становленню монументального мистецтва України, зокрема вітража, організував кафедру монументального розпису в нинішній Харківській державній академії дизайну і мистецтв, де він і працював понад 35 років.

Працьовитість, допитливий розум, невичерпний творчий пошук нових форм мистецтва привели митця до створення першої вітражної майстерні «нового часу», унікальної за своїм потенціалом і творчими можливостями. Отже, у 1967 році відбулася «розгерметизація» мистецтва художнього вітража у східній Україні.

Багато задач в області мистецтва вітража були успішно розв`язані завдяки незглибимій енергії та організаторським здібностям О.Ф.Проніна. Крім вирішення технологічних, композиційних і колористичних завдань, Олександр Пронін вловив один з головних покликів часу - необхідність синтезу монументального мистецтва й архітектури. Таке завдання було з блиском виконано Олександром Федоровичем Проніним та студентами під його керівництвом у 1990-1991-му роках: серії вітражів (вітраж на вході до бібліотеки Університету, вітраж на вході до читальних зал, вітраж на вході до абонентського відділу, вітраж на вході до обчислювально- інформаційного центру, вітражі на сходах, вітражі-«плакати») для Харківського інституту інженерів міського господарства (нині Національного університету міського господарства ім. О.М. Бекетова).
У роботі над вітражами у проєктній, технологічній та виконавчій її частині брали участь студенти і сівробітники кафедри МДР: В.М. Носєнков, зараз завідувач кафедрою монументального мистецтва, доцент, професор кафедри, заслужений діяч мистецтв України; М.Т.Радомський , зараз кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри МЖ; Є.О. Котляр , зараз кандидат мистецтвознавства, доцент, професор кафедри МЖ; В.М.Гахов, автор багатьох ескізних картонів.

Творчість Олександра Федоровича Проніна є невід'ємною частиною монументального оздоблення нашого міста. На згадку про митця було встановлено меморіальну дошку на будинку, де розташовувалася його майстерня. Але найголовнішим для пам'яті Майстра є те, що вітражі, що існують, зберігаються і досліджуються.