ЗАХИСТ КАНДИДАТСЬКИХ ДИСЕРТАЦІЙ

26-27 червня у спеціалізованій вченій раді К64.109.01 ХДАДМ відбувся захист кандидатських дисертацій зі спеціальності 17.00.07 – дизайн. На розгляд були представлені дисертаційні дослідження Босого Івана Михайловича ("Принципи формоутворення і трансформації об'єктів у дизайні меблів"),Литвинюк Людмили Костянтинівни ("Візуальна ідентифікація музейно-виставкових закладів засобами графічного дизайну"), Будяк Вікторії Валеріївни ("Гламур в дизайні костюма кінця ХІХ – початку ХХІ століття").