ЗАХИСТ МАГІСТЕРСЬКИХ ДИПЛОМІВ
НА КАФЕДРІ ТЕОРІЇ І ІСТОРІЇ МИСТЕЦТВ

27 грудня 2018 року на кафедрі Теорії і історії мистецтв ХДАДМ відбувся захист
дипломних робіт другого рівня вищої освіти (магістр):
Денна форма:
Валерія Горбачова,
Вікторія Найденко.
Заочна форма:
Стася Водовозова,
Тетяна Касьяненко,
Марина Лантрат,
Олена Мудаліге,
Денис Погорельчук,
Оксана Соколюк.

Вітаємо Валерію Горбачову з підтвердженим червоним дипломом, магістрів-мистецтвознавців з успішним захистом!