СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ "МОНУМЕНТАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО ТА САКРАЛЬНИЙ ЖИВОПИС" В ХДАДМ

Нова спеціалізація та освітня програма кафедри «Монументальний живопис».

На підставі багаторічного досвіду підготовки художників-монументалістів та викликів сучасності кафедра монументального живопису розширює свою спеціалізацію, виділяючи на основі класичної бази вивчення монументального мистецтва два окремих напрямки в підготовці бакалаврів (навчання магістрів оновлюється в рамках існуючої програми «Реставрація та візуальні практики»), а саме:

- традиційні та сучасні практики монументального мистецтва (традиційна стилістика та види монументального мистецтва, мурал, стріт-арт та ін.);
- сакральний живопис (створення ансамблевого декору для храмових об'єктів різних конфесій).

Метою цих змін є посилення інтересу до галузі монументального мистецтва, яка давно вийшла за свої традиційні межі, а також цілеспрямоване професійне навчання художників, які бачать себе як у галузі сучасного мистецтва, так і в царині релігійного мистецтва та храмового стінопису.

В межах цієї програми бакалаври будуть вивчати низку фахових дисциплін, спрямованих на якісну професійну підготовку в рамках обраного напрямку, а саме:

- практичні дисципліни: рисунок, живопис, композиція, робота в матеріалі, копіювання класичного твору (всі - за напрямом підготовки), іконопис, арт-об’єкти в сучасній монументальній практиці, основи проектної графіки, кольорознавство, техніка та технологія живопису, художні практики у комп`ютерних технологіях тощо;
- теоретичні дисципліни: історія зарубіжного мистецтва, історія української культури та мистецтва, історія монументального мистецтва; сучасне монументальне мистецтво; вступ до сакрального мистецтва; іконографія тощо.

Для студентів магістратури також вводяться нормативні та вибіркові фахові дисципліни за обраним напрямом підготовки: - рисунок, живопис, композиція (за фахом), концептуальний живопис, іконопис, сучасні проблеми монументального мистецтва та сакрального живопису, робота з сучасними матеріалами.

Студенти будуть вивчати та застосовувати в своїх творчих проектах усі види класичного монументального мистецтва (фреска, сграфіто, кераміка, мозаїка, вітраж, левкас та ін.), а також сучасні матеріали та техніки. В рамках навчання будуть проходити майстер-класи, навчальні, виробничі та педагогічні практики, спільні художні виставки. Нашим завданням є посилення мотивації студентів до навчання та художньої творчості, розвинення їх індивідуального потенціалу та конкурентоспроможності, підготовка для самостійної професійної та творчої, в т.ч. виставкової діяльності.

Зосереджуючи увагу на напрямку сакрального живопису, наводимо деякі приклади дипломних проектів наших випускників. Багато з них згодом стали провідними майстрами церковного живопису в Україні, заснували власні творчі групи, працюють в великих храмах та монастирських комплексах по всій країні. Підкреслимо, що студенти не обмежуються практичним вивченням східнохристиянського художнього канону і створенням декору для православних церков. Широке навчання передбачає знайомство з сакральним мистецтвом різних релігійних культур і використання цього досвіду у власній творчості. Проекти наших випускників для православних церков, католицьких костелів, буддійських храмів і синагог, здійснених за останні 25 років в незалежній Україні, демонструють затребуваність цього напрямку для відродження духовної культури в цілому, а також те, що на цю галузь сьогодні є великий попит.

Євген Котляр,
кандидат мистецтвознавства,
професор кафедри монументального живопису