ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ ХДАДМ

30 травня відбулось засідання Вченої ради ХДАДМ. До порядку денного був включений екзаменаційний перегляд з рисунку, живопису та профорієнтаційних дисциплін. Керівництвом академії - ректором В. Даниленко та першим проректором О. Соболєвим - та деканами факультетів були заслухані доповіді завідуючих кафедр рисунку, живопису, монументального живопису, скульптури, дизайну, дизайну інтер'єру, дизайну меблів, реставрації станкового та монументального живопису, графічного дизайну, дизайну тканин і одягу, а також мультимедійного дизайну. Були висловлені зауваження та побажання, щодо вдосокналень в та перспектив в роботі кафедр.

Фото: Олександра Осадча