ГОНЧАР Олена Валентинівна

Проректор з НДР, кандидат філологічних наук, доктор педагогічних наук, професор.


Освіта вища (ХНПУ ім. Г.С. Сковороди). У 1999 році отримала Диплом кандидата філологічних наук. З 2008 року – завідувач кафедри педагогіки та іноземної філології Харківської державної академії дизайну і мистецтв. Доктор педагогічних наук з 2011 року, професор з 2012 року. Неодноразово працювала Головою ДЕК, є членом двох Спеціалізованих вчених рад при ХДАДМ та ХНПУ ім. Г.С. Сковороди, а також членом редколегії трьох наукових збірників. Є автором трьох підручників. Основні напрями наукових досліджень: психолінгвістика, методика викладання іноземних мов, проблеми педагогічної взаємодії учасників навчального процесу та дизайн-мислення в мистецькій освіті. Має понад 150 друкованих праць, учасниця багатьох міжнародних наукових семінарів та конференцій (Болгарія, Польща, США, Росія, Китай, Турція). Має Міжнародний мовний сертифікат з англійської мови (Educational Services International, TOEFL).Викладає наступні дисципліни:


«Іноземна мова в науковій діяльності»;
«Теоретичний курс з мовностилістичних особливостей викладання наукових досліджень англійською»;
«Практичний курс з англійської мови за професійним спрямуванням/p>

ГОВОРУН Алла Валентинівна

кандидат педагогічних наук, доцент


Освіта вища (ХНПУ імені Г.С. Сковороди). Основні напрями наукових досліджень: питання формування моральної звички в історії педагогіки, психологічні, педагогічні та організаційні аспекти розвитку дизайн мислення студентів ВНЗ у навчальному процесі. Автор понад 40 друкованих праць. Є співавтором підручника. Постійно приймає участь у міжнародних науково-практичних конференціях, методично-практичних семінарах, вебінарах і тренінгах. У 2017 пройшла курс “Критичне мислення для освітян” та отримала сертифікат на он-лайн платформі “Prometeus”.Викладає наступні дисципліни:


«Іноземна мова для наукових цілей»;
«Теоретико-методологічні основи педагогіки в мистецькій школі»;
«Практичний курс з англійської мови за професійним спрямуванням».


ЄРМАКОВА Тетяна Сергіівна

Доктор педагогічних наук, доцент, завідуюча кафедрою педагогіки та іноземної філології.


Освіта вища (ХНПУ імені Г.С. Сковороди). У 2017 захистила докторську дисертацію. З 2017 року є членом Експертної ради молодих учених при Міністерстві освіти і науки України. Наукові інтереси сконцентровані на дослідженні теоретико-методичних основ формування культури здоров’я студентів, вивченні принципів створення здоров’язберігаючого освітнього середовища, методики викладання іноземних мов. Має понад 40 друкованих праць, частину з яких опубліковано у міжнародних виданнях, зокрема Scopus та Web of Science; є учасницею багатьох міжнародних семінарів та конференцій.Викладає наступні дисципліни:


«Іноземна мова для наукових цілей»;
«Теорія і методика мистецької освіти»;
«Практичний курс з англійської мови за професійним спрямуванням».


ІВАНОВА Анна Анатоліївна

викладач англійської мови, перекладач міжнародного відділу ХДАДМ


Освіта вища (ХНПУ імені Г.С. Сковороди). Учасниця міжнародних науково-практичних конференцій і методично-практичних семінарів. Має публікації в наукових та закордонних виданнях, активно приймає участь у науково-методичних семінарах кафедри. Основні напрями наукових досліджень: формування та розвиток іншомовної комунікативної компетенції студентів ВНЗ у навчальному процесі, педагогічна технологія дизайн-мислення в контексті вищої мистецької освіти.Викладає наступні дисципліни:


«Практичний курс з англійської мови за професійним спрямуванням».КУЗНЕЦОВА Валентина Миколаївна

кандидат педагогічних наук, доцент


Освіта вища (ХНУ імені В.Н. Каразіна). У 2011 р. захистила кандидатську дисертацію «Організація науково-дослідницької діяльності студентів вищих професійних навчальних закладів в Україні (XIX-XX ст)». Основні напрями наукових досліджень: психологічні, педагогічні та організаційні аспекти розвитку іншомовної комунікативної компетенції студентів ВНЗ у навчальному процесі, використання технології дизайн-мислення у вищій школі, розвиток критичного мислення студентів ВНЗ мистецького профілю. Автор понад 30 друкованих праць. Учасниця багатьох міжнародних науково-практичних конференцій, методично-практичних семінарів, вебінарів і тренінгів.Викладає наступні дисципліни:


«Іноземна мова для наукових цілей»;
«Основи педагогічних технологій у вищій школі»;
«Моделювання педагогічної діяльності»;
«Практичний курс з англійської мови за професійним спрямуванням».КОРНЕЙКО Юлія Миколаївна

кандидат педагогічних наук, доцент.


Освіта вища (ХНПУ імені Г.С. Сковороди). Переможець обласного конкурсу «Найкращий молодий науковець Харківщини». Має публікації в наукових виданнях, активно приймає участь у міжнародних наукових конференціях. Є співавтором підручника. Основні напрями наукових досліджень: технології дизайн-мислення в області вищої освіти, формування дизайн-мислення в рамках навчального курсу «Англійська мова», міждисциплінарні методики для розвитку креативності студентів ВНЗ мистецького профілю.


Викладає наступні дисципліни:


«Практичний курс з англійської мови за професійним спрямуванням».


ШЕВЕРНИЦЬКА Наталя Марківна

Квикладач англійської та турецької мови, секретар методичної ради ХДАДМ


Освіта вища (ХНПУ імені Г.С. Сковороди). Учасниця багатьох міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій. Основні напрями наукових досліджень: дистанційна форма навчання в сучасній концепції інтерактивних методів викладання іноземних мов, формування та розвиток дизайн-мислення студентів ВНЗ мистецького профілю. Має понад 20 друкованих праць, активно займається методичною та перекладацькою діяльністю на кафедрі.


Викладає наступні дисципліни:


«Іноземна мова за спеціальністю (Арт-едукація)»;
«Практичний курс з англійської мови за професійним спрямуванням».