НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

На всіх факультетах і спеціальностях рисунок виділений у спеціальну дисципліну, метою якої є розвиток творчих здібностей студента, а по закінченні академії — здатність фахівця вільно висловлювати свої задуми у художніх образах або дизайнерських виробах.

Основною формою навчання рисунку є робота з натурою та чітке розуміння формоутворення і конструкції окремих елементів будь-якої постановки: натюрморт, голова чи постать. Більш того, робота з постаттю людини потребує відмінні знання пластичної анатомії, що є одним із невід’ємних складових академічного рисунку. Процес вивчення натури повинен будуватися на всіх елементах образотворчої мови: композиції, пропорцій, конструкції, анатомії, світлотіньових і тональних співвідношеннях. Згідно з навчальним планом, що ухвалений Методичною радою ХДАДМ, вона вивчається студентами протягом 4 - х років (освітньо-кваліфікаційний рівень — бакалавр), а на 5-ом курсі для одержання освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст», студенти закріплюють набуті навички та вміння, та продовжують удосконалювати свою художню майстерність.