ПРОЕКТИ

За ініціативою ректорату тоді ще Харківського художньо-промислового інституту наприкінці 2000 року на творче змагання з рисунка в Харків були запрошені «команди» Української академії образотворчого мистецтва і архітектури (м. Київ) та Львівської Академії мистецтв. Згодом, до трьох провідних академий України, що брали участь у конкурсі, приєднались ще два навчальних заклада: Київський державний інститут декоративно-прикладно-прикладного мистецтва і дизайну ім. М. Бойчука та Закарпатський художній інститут (м. Ужгород).

Ідею проведення конкурсу підтримали ректори всіх вище зазначених навчальних закладів, завідувачі кафедр рисунка, студентська спільнота та творчі спілки художників і дизайнерів. Офіційними організаторами конкурсу виступили:

Міністерство освіти і науки України;
Академія мистецтв України;
Національна Спілка художників України; Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури;
Львівська національна академія мистецтв (ЛНАМ); Київський державний інститут декоративно-прикладного мистецтва і дизайну ім. М. Бойчука (КДІДПМД ім. М. Бойчука);
Закарпатський художній інститут (ЗХІ, м. Ужгород);
Харківська державна академія дизайну і мистецтв (ХДАДМ).

Оргкомітет конкурсу:

В. Даниленко — ректор ХДАДМ (голова)
В. Ковтун — голова Харківської організації Національної спілки художників України, професор ХДАДМ (співголова);
В. Шевченко — декан ф-та «Образотворче мистецтво» ХДАДМ;
О. Хоменко — зав. кафедрою рисунка ХДАДМ;
Р. Ногін — ст. викладач кафедри рисунка, секретар оргкомітету.

Оргкомітет конкурсу розробив та спрямував на адресу навчальних закладів-учасників запрошення з умовами проведення творчого змагання.

Мета конкурсу:

  • підвищення загального рівня підготовки фахівців мистецького спрямування;
  • популяризація ролі фундаментальних художніх дисциплін у студентському середовищі;
  • сприяння взаємних зв’язкам та дружнім відносинам провідних художніх навчальних закладів України;
  • взаємне збагачування шкіл.

Конкурс з академічного рисунка відбувається 1 раз на 2 роки. Всі учасники конкурсу отримують дипломи учасників від Академії мистецтв України, переможці (за рішенням Журі конкурсу) — дипломи I, II та III ступенів від Академії мистецтв України та цінні подарунки від Національної спілки художників України. В конкурсах академічного рисунка брали участь талановиті студенти В. Сєнін, Д. Шевченко, О. Сердюк, О. Омельченко, які зараз є викладачами кафедри.