ОФІЦІЙНЕ ЗВЕРНЕННЯ РЕКТОРАТУ ХАРКІВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АКАДЕМІЇ ДИЗАЙНУ І МИСТЕЦТВ ДО ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКОГО СКЛАДУ, СТУДЕНТСТВА ТА СПІВРОБІТНИКІВ

Офіційне звернення ректорату Харківської державної академії дизайну і мистецтв до професорсько-викладацького складу, студентства та співробітників
У зв’язку з чутками щодо приєднання Харківської державної академії дизайну і мистецтв до іншого закладу вищої освіти повідомляємо наступне.
Ректорат ХДАДМ звернувся до Міністерства культури та інформаційної політики, якому підпорядкована академія, та отримав чітку відповідь від міністра Олександра Ткаченка: Харківська державна академія дизайну і мистецтв є та перебуватиме надалі в підпорядкуванні Міністерства культури та інформаційної політики як спеціалізований заклад вищої мистецької освіти. Жодних перемовин щодо зміни підпорядкування ХДАДМ не відбувається. Приєднання ХДАДМ до будь-якого іншого закладу вищої освіти не передбачено.
Просимо керуватися офіційною інформацією ректорату і не поширювати чутки.